Translations by Rihards Prieditis

Rihards Prieditis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
2.
hello, world
2015-07-09
sveika, pasaule
5.
Usage: %s [OPTION]...
2010-10-16
Lietošana: %s [IZVĒLES]...
2010-05-11
Lietošana: %s [OPCIJAS]...
6.
Print a friendly, customizable greeting.
2013-12-16
Drukāt draudzīgu, pielāgojamu sveicienu.
2010-10-16
Printerim draudzīgs, pielāgojams sveiciens.
2010-05-11
Printerim draudzīgs, pielāgojums sveiciens.
7.
-h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit
2010-05-11
-h, --help attēlo šo palīdzības ziņu un iziet -v, --version attēlo versijas informāciju un iziet
9.
Report bugs to: %s
2013-12-16
Ziņojiet par kļūdas uz: %s.
2010-10-16
Ziņojiet kļūdas uz: %s.
10.
Report %s bugs to: %s
2010-10-16
Ziņojiet %s kļūdas uz: %s.
11.
%s home page: <%s>
2010-10-16
%s mājas lapa: <%s>
12.
%s home page: <http://www.gnu.org/software/%s/>
2010-10-16
%s mājas lapa: <http://www.gnu.org/software/%s/>
13.
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
2013-12-16
Vispārējā palīdzība lietojot GNU programmatūru: <http://www.gnu.org/gethelp/>
2010-10-16
Vispārējā palīdzība lietotojot GNU programmatūru: <http://www.gnu.org/gethelp/>
14.
Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
2015-07-09
Autortiesības (C) %d Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL v. 3 vai jaunāka <http://gnuorg/licenses/gpl.html>. Šī ir brīva programmatūra: jums ir brīvība to mainīt un izplatīt. NAV GARANTIJAS, līdz likuma atļautajām robežām.
15.
Unknown system error
2010-05-11
Nezināma sistēmas kļūda
16.
%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:
2015-07-09
%s: opcija “%s” nav viennozīmīga, iespējas:
17.
%s: option '--%s' doesn't allow an argument
2015-07-09
%s: opcija “--%s” neatļauj argumentu
2013-12-16
%s: opcija "--%s" neatļauj argumentu
2010-10-16
%s: iespēja "--%s" nepieļauj argumentu
18.
%s: option '%c%s' doesn't allow an argument
2015-07-09
%s: opcija “%c%s” neatļauj argumentu
2013-12-16
%s: opcija "%c%s" neatļauj argumentu
2010-10-16
%s: iespēja "%c%s" nepieļauj argumentu
19.
%s: option '--%s' requires an argument
2015-07-09
%s: opcijai “--%s” nepieciešams arguments
2013-12-16
%s: opcijai "--%s" nepieciešams arguments
20.
%s: unrecognized option '--%s'
2015-07-09
%s: neatpazīta opcija “--%s”
2013-12-16
%s: neatpazīta opcija "--%s"
2010-10-16
%s: nezināma iespēja "--%s"
21.
%s: unrecognized option '%c%s'
2015-07-09
%s: neatpazīta opcija “%c%s”
2013-12-16
%s: neatpazita opcija "%c%s"
2010-10-16
%s: neatpazita iespēja "%c%s"
22.
%s: invalid option -- '%c'
2015-07-09
%s: nederīga opcija -- “%c”
2013-12-16
%s: nederiga opcija -- "%c"
2010-10-16
%s: nederiga iespēja -- "%c"
23.
%s: option requires an argument -- '%c'
2015-07-09
%s: opcijai nepieciešams arguments -- “%c”
2013-12-16
%s: opcijai nepieciešams arguments -- "%c"
2010-10-16
%s: iespējai nepieciešams arguments -- "%c"
24.
%s: option '-W %s' is ambiguous
2015-07-09
%s: opcija “-W %s” ir divdomīga
2013-12-16
%s: opcija "-W %s" nav viennozīmīga
2010-10-16
%s: iespēja "-W %s" nav viennozīmīga
25.
%s: option '-W %s' doesn't allow an argument
2015-07-09
%s: opcija “-W %s” neatļauj argumentu
2013-12-16
%s: opcija "-W %s" nepieļauj argumentu
2010-10-16
%s: iespēja "-W %s" nepieļauj argumentu
26.
%s: option '-W %s' requires an argument
2015-07-09
%s: opcijai “-W %s” nepieciešams arguments
2013-12-16
%s: opcijai "-W %s" nepieciešams arguments
27.
write error
2010-05-11
rakstīšanas kļūda
28.
`
2015-07-09
2010-05-11
"
29.
'
2015-07-09
2010-05-11
"