Translations by Iestyn Pryce

Iestyn Pryce has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 734 results
8.
Name
2022-07-01
Enw
41.
Default Display
2022-07-04
Dangosydd Rhagosodedig
42.
The default display for GDK
2022-07-04
Dangosydd rhagosodedig GDK
56.
Cursor
2022-07-04
Cyrchydd
59.
Width
2022-07-04
Lled
60.
Height
2022-07-04
Uchder
77.
Program name
2022-07-04
Enw'r rhaglen
78.
The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name()
2022-07-04
Enw'r rhaglen. Os nad yw'r enw wedi ei osod, y dewis rhagosodedig yw g_get_application_name()
79.
Program version
2022-07-04
Fersiwn rhaglen
80.
The version of the program
2022-07-04
Fersiwn y rhaglen
81.
Copyright string
2022-07-04
Llinyn hawlfraint
82.
Copyright information for the program
2022-07-04
Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer y rhaglen
83.
Comments string
2022-07-04
Llinyn sylwadau
84.
Comments about the program
2022-07-04
Sylwadau ynglŷn â'r rhaglen
91.
Website URL
2022-07-04
LAU safle gwe
92.
The URL for the link to the website of the program
2022-07-04
LAU cyswllt i safle gwe'r rhaglen
93.
Website label
2022-07-04
Label safle gwe
95.
Authors
2022-07-04
Awduron
96.
List of authors of the program
2022-07-04
Rhestr o awduron y rhaglen
97.
Documenters
2022-07-04
Dogfennwyr
98.
List of people documenting the program
2022-07-04
Rhestr o'r rhai ysgrifennodd ddogfennaeth y rhaglen
99.
Artists
2022-07-04
Artistiaid
100.
List of people who have contributed artwork to the program
2022-07-04
Rhestr o'r rhai gyfrannodd waith graffeg/celf i'r rhaglen
101.
Translator credits
2022-07-04
Clodau cyfieithwyr
102.
Credits to the translators. This string should be marked as translatable
2022-07-04
Diolchiadau i'r cyfieithwyr. Dylid marcio'r llinyn hwn yn gyfieithiadwy
103.
Logo
2022-07-04
Logo
105.
Logo Icon Name
2022-07-04
Enw Eicon y Logo
106.
A named icon to use as the logo for the about box.
2022-07-04
Enw'r eicon i'w ddefnyddio fel logo ar gyfer y blwch 'ynghylch'.
107.
Wrap license
2022-07-04
Amlapio trwydded
108.
Whether to wrap the license text.
2022-07-04
A ddylid amlapio testun y drwydded.
115.
Value
2022-07-04
Gwerth
116.
The value of the adjustment
2022-07-04
Gwerth yr addasiad
117.
Minimum Value
2022-07-04
Gwerth Lleiaf
118.
The minimum value of the adjustment
2022-07-04
Gwerth lleiaf yr addasiad
119.
Maximum Value
2022-07-04
Gwerth Mwyaf
120.
The maximum value of the adjustment
2022-07-04
Gwerth mwyaf yr addasiad
121.
Step Increment
2022-07-04
Cynnydd Cam
122.
The step increment of the adjustment
2022-07-04
Cynnydd cam yr addasiad
123.
Page Increment
2022-07-04
Cynnydd Tudalen
124.
The page increment of the adjustment
2022-07-04
Cynnydd tudalen yr addasiad
125.
Page Size
2022-07-04
Maint Tudalen
126.
The page size of the adjustment
2022-07-04
Maint tudalen yr addasiad
133.
Modal
2022-07-04
Moddol
161.
Horizontal Alignment
2022-07-04
Cyfuniad Llorweddol
162.
X alignment of the child
2022-07-04
Cyfuniad echelin-x y plentyn
163.
Vertical Alignment
2022-07-04
Cyfuniad Fertigol
164.
Y alignment of the child
2022-07-04
Cyfuniad echelin-y y plentyn
165.
Ratio
2022-07-04
Cymhareb
166.
Aspect ratio if obey_child is FALSE
2022-07-04
Cymhareb agwedd os yw obey_child yn FFALS
167.
Obey child
2022-07-04
Ufuddhau'r plentyn