Translations by Iestyn Pryce

Iestyn Pryce has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
9.
Cursor
2010-01-16
Cyrchydd
50.
GIcon
2010-01-16
GIcon
51.
The GIcon being displayed
2010-01-16
Y GIcon sy'n cael ei ddangos
70.
Always show image
2010-01-16
Dangos delwedd pob tro
75.
Related Action
2010-01-16
Gweithred Perthnasol
161.
Translation Domain
2010-01-16
Parth Cyfieithu
162.
The translation domain used by gettext
2010-01-16
Y parth cyfieithu sydd yn cael ei ddefnyddio gan gettext
179.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons
2010-01-16
Gofod ychwanegol i'w ychwanegu ar gyfer botymau GTK_CAN_DEFAULT
181.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the border
2010-01-16
Lle ychwanegol ar gyfer botymau GTK_CAN_DEFAULT sydd wastad wedi ei lunio y tu allan i'r border
210.
Show Details
2010-01-16
Dangos Manylion
211.
If TRUE, details are shown
2010-01-16
Os TRUE, dangosir manylion
245.
Editing
2010-01-16
Golygu
414.
Color Selection
2010-01-16
Dewis Lliw
416.
OK Button
2010-01-16
Botwm OK
417.
The OK button of the dialog.
2010-01-16
Botwm OK y deialog.
420.
Help Button
2010-01-16
Botwm Cymorth
421.
The help button of the dialog.
2010-01-16
Botwm cymorth y deialog.
487.
Text Buffer
2010-01-16
Byffer Testun
516.
Text length
2010-01-16
Hyd testun
520.
Caps Lock warning
2010-01-16
Rhybudd Caps Lock
522.
Progress Fraction
2010-01-16
Ffracsiwn Cynnydd
523.
The current fraction of the task that's been completed
2010-01-16
Y ffracsiwn presennol o'r dasg a gyflawnwyd
524.
Progress Pulse Step
2010-01-16
Cam Pwls Cynnydd
526.
Primary pixbuf
2010-01-16
Pixbuf primaidd
528.
Secondary pixbuf
2010-01-16
Pixbuf eilaidd
534.
Primary icon name
2010-01-16
Enw primaidd eicon
535.
Icon name for primary icon
2010-01-16
Enw eicon ar gyfer yr eicon primaidd
536.
Secondary icon name
2010-01-16
Enw eilaidd eicon
537.
Icon name for secondary icon
2010-01-16
Enw eicon ar gyfer yr eicon eilaidd
538.
Primary GIcon
2010-01-16
GIcon primaidd
539.
GIcon for primary icon
2010-01-16
GIcon ar gyfer yr eicon primaidd
540.
Secondary GIcon
2010-01-16
GIcon eilaidd
541.
GIcon for secondary icon
2010-01-16
GIcon ar gyfer yr eicon eilaidd
542.
Primary storage type
2010-01-16
Math storio primaidd
544.
Secondary storage type
2010-01-16
Math storio eilaidd
1263.
Whether images should be shown on buttons
2010-01-16
A ddylid dangos delweddau ar botymau