Translations by Yavor Uzunov

Yavor Uzunov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
~
Authentication is required to enable Livepatch
2022-04-07
За да включите Livepatch ви е нужно упълномощение.
~
Manage Livepatch
2022-04-07
Управлявай Livepatch
~
Authentication is required to enable Livepatch
2022-04-07
За да включите Livepatch ви е нужно упълномощение с Ubuntu One сметка.
1.
Initial Setup
2022-04-07
Първоначално Настройване
3.
_Done
2022-04-07
_Готово
53.
Connect your accounts to easily access your online calendar, documents, photos and more.
2022-04-07
Свържете се с вашите сметки за лесен достъп до Вашия онлайн календар, документи, снимки и др.
154.
Report
2022-04-07
Доклад
157.
Ubuntu can report information that helps developers improve it. This includes things like the computer model, what software is installed, and the approximate location you chose (%s).
2022-04-07
Ubuntu може да докладва информация, която спомага разработчици да го подобряват. Това включва неща като модел на компютъра, какво програмно осигуряване е инсталирано и приблизителното местоположение по ваш избор (%s).