Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
~
_Password:
2006-03-18
_Mật khẩu:
4.
Devices
2006-08-25
Thiết bị
8.
Home
2007-08-11
Nhà
10.
File System
2008-08-22
Hệ thống Tập tin
2007-08-11
Hệ thống tập tin
2007-08-11
Hệ thống tập tin
34.
Disabled
2006-03-18
Tắt
42.
Search
2006-03-18
Tìm kiếm
46.
Sounds
2006-03-18
Âm thanh
69.
_Open
2006-03-18
_Mở
72.
No Desktop Background
2009-03-04
Không có nền màn hình
76.
Background
2007-03-03
Ảnh nền
130.
All files
2007-08-11
Mọi tập tin
133.
_Save
2006-03-18
_Lưu
214.
_Select
2006-03-18
_Chọn
225.
_Copy
2006-03-18
_Chép
251.
%l:%M %p
2008-04-11
%l:%M %p
352.
Unknown
2008-08-22
Không rõ
2006-03-18
Không biết
2006-03-18
Không biết
401.
System
2006-03-18
Hệ thống
404.
Accessibility
2007-08-11
Khả năng truy cập
423.
Custom Shortcuts
2008-08-22
Lối tắt tự chọn
446.
Keyboard Shortcuts
2008-01-15
Phím tắt
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
469.
Shortcut
2006-03-18
Phím tắt
471.
None
2007-09-09
Không có
477.
Keyboard
2006-03-18
Bàn phím
526.
General
2008-01-30
Chung
529.
Left
2007-08-11
Trái
530.
Right
2007-08-11
Phải
531.
Mouse
2006-03-18
Chuột
682.
Address
2006-04-11
Địa chỉ
2006-03-18
Đị_a chỉ
727.
Off
2008-10-12
Tắt
734.
Network Proxy
2006-03-18
Ủy nhiệm mạng
889.
On
2009-03-04
Bật
1042.
_Authenticate
2006-08-25
_Xác thực
1185.
Other
2007-03-03
Khác
1237.
Custom
2006-03-18
Tự chọn
1238.
Default
2006-03-18
Mặc định
1253.
Test
2006-08-25
Thử
1263.
Sound
2006-03-18
Âm thanh
1280.
Name:
2009-01-06
Tên:
1343.
Appearance
2007-08-11
Diện mạo
1361.
D_elay:
2008-01-30
T_rễ:
1370.
Repeat keys speed
2006-03-18
Tốc độ gõ lại cùng phím
1381.
Beep when a _modifier key is pressed
2008-01-30
Kêu bíp khi phím _biến đổi được nhấn