Translations by Jeremy Bícha

Jeremy Bícha has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
1.
Setting default applications not supported yet
2022-03-18
Az alapértelmezett alkalmazások beállítása még nem támogatott
2.
Setting application as last used for type not supported yet
2022-03-18
Az alkalmazás legutóbb használtként beállítása egy adott típushoz még nem támogatott
93.
Cannot spawn a message bus when AT_SECURE is set
2022-03-18
Nem indítható üzenetbusz, ha az AT_SECURE be van állítva
107.
Permissions on directory “%s” are malformed. Expected mode 0700, got 0%o
2024-03-29
A(z) „%s” könyvtár jogosultságai formailag hibásak. A várt 0700 mód helyett 0%o érkezett.
139.
Object does not exist at path “%s”
2021-10-27
Az objektum nem létezik a(z) „%s” útvonalon
149.
Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d (length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was “%s”
2024-03-29
A várt érvényes UTF-8 karakterlánc helyett érvénytelen bájtok találhatók a(z) %d bájteltolásnál (a karakterlánc hossza: %d). Az érvényes UTF-8 karakterlánc az adott pontig: „%s”.
155.
Empty structures (tuples) are not allowed in D-Bus
2022-03-18
Üres szerkezetek (rekordok) nem engedélyezettek a D-Buson
158.
Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value 0x%02x
2024-03-29
Érvénytelen bájtsorrend-érték. A várt 0x6c („l”) vagy 0x42 („B”) helyett 0x%02x érték található.
159.
Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d
2024-03-29
Érvénytelen fő protokollverzió. A várt 1 helyett %d található.
216.
Allow interactive authorization
2022-03-18
Interaktív engedélyezés bekapcsolása
242.
Not authorized to change debug settings
2022-03-18
Nincs felhatalmazva a hibakeresési beállítások megváltoztatására
500.
The target C compiler (default: the CC environment variable)
2022-03-18
A cél C fordító (alapértelmezett: a CC környezeti változó)
808.
Pipes are not supported in this platform
2022-03-18
A csővezetékek nem támogatottak ezen a platformon
812.
Error parsing DNS %s record: malformed DNS packet
2022-08-17
Hiba a(z) %s DNS-rekord feldolgozásakor: helytelenül formázott DNS-csomag
816.
Malformed DNS packet
2022-08-17
Helytelenül formázott DNS-csomag
817.
Failed to parse DNS response for “%s”:
2022-08-17
Nem sikerült feldolgozni a(z) „%s” DNS válaszát:
823.
The current TLS backend does not support PKCS #12
2022-03-18
A jelenlegi TLS háttérprogram nem támogatja a PKCS #12 tanúsítványokat
828.
Sending FD is not supported
2022-03-18
Az FL küldése nem támogatott
833.
Receiving FD is not supported
2022-03-18
Az FL fogadása nem támogatott
860.
Unexpected attribute “%s” for element “%s”
2024-03-29
Váratlan „%s” attribútum a(z) „%s” elemhez
862.
Unexpected tag “%s”, tag “%s” expected
2024-03-29
Váratlan „%s” címke, „%s” címke az elvárt
863.
Unexpected tag “%s” inside “%s”
2024-03-29
Váratlan „%s” címke a következőn belül: „%s”
955.
File “%s” is too large
2024-03-29
A(z) „%s” fájl túl nagy
978.
Invalid key name: %.*s
2022-03-18
Érvénytelen kulcsnév: %.*s
1121.
hexadecimal digit or “}” expected
2024-03-29
hexadecimális számjegy vagy „}” jel az elvárt
1122.
hexadecimal digit expected
2024-03-29
hexadecimális számjegy az elvárt
1126.
digit expected
2024-03-29
számjegy az elvárt
1148.
Failed to open file to remap file descriptor (%s)
2022-03-18
Nem sikerült megnyitni a fájlt a fájlleíró ismételt leképezéséhez (%s)
1149.
Failed to duplicate file descriptor for child process (%s)
2022-03-18
Nem sikerült kettőzni a gyermekfolyamat fájlleíróját (%s)
1151.
Failed to close file descriptor for child process (%s)
2022-03-18
Nem sikerült lezárni a gyermekfolyamat fájlleíróját (%s)
1156.
Failed to dup() in child process (%s)
2022-03-18
Nem sikerült a dup() hívás a gyermekfolyamatban (%s)