Translations by Ihar Hrachyshka

Ihar Hrachyshka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 159 results
~
Show the entire document
2007-09-08
Pakazvaj uvieś dakument
~
Go to the next page
2007-09-08
Idzi da nastupnaj staronki
~
Go to the previous page
2007-09-08
Idzi da papiaredniaj staronki
~
Show two pages at once
2007-09-08
Pakazvaj adrazu dźvie staronki
5.
Not a comic book MIME type: %s
2009-03-03
Hety fajł nia maje typu MIME, aznačanaha dla komiksaŭ: %s
8.
Comic Books
2007-09-08
Knihi komiksaŭ
14.
DVI document has incorrect format
2007-09-08
Dakument DVI maje niapravilny farmat
15.
DVI Documents
2007-09-08
Dakumenty DVI
17.
PDF Documents
2007-09-08
Dakumenty PDF
19.
Yes
2007-09-08
Tak
20.
No
2007-09-08
Nie
21.
Type 1
2007-09-08
Type 1
22.
Type 1C
2007-09-08
Type 1C
23.
Type 3
2007-09-08
Type 3
24.
TrueType
2007-09-08
TrueType
25.
Type 1 (CID)
2007-09-08
Type 1 (CID)
26.
Type 1C (CID)
2007-09-08
Type 1C (CID)
27.
TrueType (CID)
2007-09-08
TrueType (CID)
28.
Unknown font type
2007-09-08
Nieviadomy typ šryftu
31.
No name
2007-09-08
Biaz nazvy
32.
None
2007-09-08
Niama
33.
Embedded subset
2007-09-08
Ubudavanaje padmnostva
34.
Embedded
2007-09-08
Ubudavana
35.
Not embedded
2007-09-08
Nie ŭbudavana
40.
PostScript Documents
2007-09-08
Dakumenty PostScript
42.
Failed to load document “%s”
2007-09-08
Padčas adčynieńnia dakumentu “%s” adbyłasia pamyłka
43.
Failed to save document “%s”
2008-03-11
Nie ŭdałosia zapisać dakument “%s”
46.
Invalid document
2007-09-08
Niapravilny dakument
49.
Document Viewer
2007-09-08
Ahladalnik dakumentaŭ
53.
Override document restrictions
2007-09-08
Nie zvažaj na abmiežavańni dakumentu
54.
Override document restrictions, like restriction to copy or to print.
2007-09-08
Nie zvažaj na abmiežavańni dakumentu, napr., na abmiežavańni mahčymaści kapijavańnia albo druku.
68.
File type %s (%s) is not supported
2008-10-21
Typ fajłaŭ %s (%s) nie absłuhoŭvajecca
69.
Unknown MIME Type
2007-09-08
Nieviadomy typ MIME
70.
All Documents
2007-09-08
Usie dakumenty
71.
All Files
2007-09-08
Usie fajły
75.
(%d of %d)
2007-09-08
(%d z %d)
76.
of %d
2007-09-08
z %d
77.
Page %s
2007-09-08
Staronka %s
81.
C_ase Sensitive
2007-09-08
_Z ulikam rehistru
82.
Find previous occurrence of the search string
2007-09-08
Znajdzi papiaredniaje supadzieńnie z šukanym radkom
83.
Find next occurrence of the search string
2007-09-08
Znajdzi nastupnaje supadzieńnie z šukanym radkom
94.
Print
2007-09-08
Drukuj
109.
Scroll Up
2007-09-08
Prakruci vyšej
110.
Scroll Down
2007-09-08
Prakruci nižej
111.
Scroll View Up
2007-09-08
Prakruci abšar ahladu vyšej
112.
Scroll View Down
2007-09-08
Prakruci abšar ahladu nižej
113.
Document View
2007-09-08
Ahlad dakumentu
114.
Go to first page
2007-09-08
Idzi da pieršaj staronki
115.
Go to previous page
2007-09-08
Idzi da papiaredniaj staronki
116.
Go to next page
2007-09-08
Idzi da nastupnaj staronki