Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
%s (child): failed to exec /bin/sh: %s
2008-01-15
%s (potomek): selhalo spuštění /bin/sh: %s
2.
%s: command (%s) failed (exit status %d)
2008-01-15
%s: příkaz (%s) selhal (návratový kód %d)
3.
%s: command (%s) was killed by signal %d
2008-01-15
%s: příkaz (%s) byl zabit signálem %d
4.
%s: %s: cannot stat: %s
2008-01-15
%s: %s: nelze zavolat stat: %s
5.
is a directory, skipping
2008-01-15
je adresář, přeskakuji
6.
is a block device, skipping
2008-01-15
je blokové zařízení, přeskakuji
7.
internal error
2008-01-15
vnitřní chyba
8.
is a socket, skipping
2008-01-15
je socket, přeskakuji
9.
unknown file type, skipping
2008-01-15
neznámý typ souboru, přeskakuji
10.
%s: using `%s' as pager
2009-02-09
%s: používám „%s“ jako pager
2008-01-15
%s: používám `%s' jako pager
11.
%s: popen failed for %s: %s
2008-01-15
%s: volání popen selhalo pro %s: %s
12.
warning: expected a colon
2008-01-15
varování: očekávána dvojtečka
13.
expected a colon
2008-01-15
očekávána dvojtečka
14.
Parse error in field.
2008-01-15
Chyba analýzy pole.
15.
grep-dctrl -- grep Debian control files
2009-02-09
grep-dctrl -- vyhledává v debianích souborech control
2008-01-15
grep-dctrl -- grepuje debianí soubory control
17.
LEVEL
2008-01-15
ÚROVEŇ
19.
FIELD,FIELD,...
2008-01-15
POLE,POLE,...
20.
Restrict pattern matching to the FIELDs given.
2008-01-15
Omezí porovnávání vzorů na zadaná POLE.
21.
This is a shorthand for -FPackage.
2008-01-15
Toto je zkratka za -FPackage.
22.
This is a shorthand for -FSource:Package.
2008-01-15
Toto je zkratka za -FSource:Package.
23.
Show only the body of these fields from the matching paragraphs.
2008-01-15
Z nalezených odstavců zobrazí pouze obsah těchto polí.
24.
Show only the first line of the "Description" field from the matching paragraphs.
2009-02-09
Z nalezených odstavců zobrazí pouze první řádek pole „Description“.
2008-01-15
Z nalezených odstavců zobrazí pouze první řádek pole "Description".
25.
Suppress field names when showing specified fields.
2008-01-15
Při zobrazování zadaných polí potlačí názvy těchto polí.
28.
Regard the pattern as an extended POSIX regular expression.
2008-01-15
Bude se vzorem pracovat jako s rozšířeným POSIXovým regulárním výrazem.
30.
Ignore case when looking for a match.
2008-01-15
Při hledání shody ignoruje velikost písmen.
31.
Show only paragraphs that do not match.
2008-01-15
Zobrazí pouze odstavce, které se neshodují.
32.
Show those fields that have NOT been selected with -s
2009-02-09
Zobrazí pole, která NEBYLA vybrána pomocí -s
33.
Show only the count of matching paragraphs.
2008-01-15
Zobrazí pouze počet shodujících se odstavců.
34.
Do an exact match.
2008-01-15
Provede přesnou shodu.
35.
Print out the copyright license.
2008-01-15
Vytiskne licenci.
39.
Test for version number equality.
2008-01-15
Testuje rovnost čísla verze.
41.
Version number comparison: <=.
2008-01-15
Porovnání čísla verze: <=.
43.
Version number comparison: >=.
2008-01-15
Porovnání čísla verze: >=.
44.
Debug option parsing.
2008-01-15
Ladí zpracování parametrů.
46.
Attempt mmapping input files
2008-01-15
Zkusí mmapovat vstupní soubory
47.
Ignore parse errors
2008-01-15
Ignorovat chyby analýzy
48.
PATTERN
2008-01-15
VZOR
49.
Specify the pattern to search for
2008-01-15
Zadá vzor, který se má hledat
50.
Match only whole package names (this implies -e)
2010-10-15
Shoduje se pouze s celými názvy balíků (implikuje -e)
59.
too many output fields
2008-01-15
příliš mnoho výstupních polí
60.
no such log level '%s'
2010-10-15
úroveň logování „%s“ neexistuje
66.
missing ')' in command line
2009-02-09
chybějící „)“ v příkazové řádce
2008-01-15
chybějící ')' v příkazové řádce
68.
A pattern is mandatory
2008-01-15
Vzor je povinný
70.
too many file names
2008-01-15
příliš mnoho názvů souborů
73.
Adding "Description" to selected output fields because of -d
2009-02-09
K vybraným výstupním polím přidávám „Description“ (díky parametru -d)
2008-01-15
K vybraným výstupním polím přidávám "Description" (díky parametru -d)