Translations by Mesut Akcan

Mesut Akcan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
~
Unable to remove old cache.
2019-08-17
Eski önbellek kaldırılamıyor.
~
Make request without any caching.
2019-02-22
Önbelleğe alma olmadan istekte bulunun.
~
Many components have been recognized as invalid. See debug output for details.
2019-02-22
Birçok bileşen geçersiz olarak kabul edildi. Ayrıntılar için hata ayıklama çıktısına bakınız.
361.
AppStream version: %s
2019-02-22
AppStream sürümü: %s
362.
AppStream CLI tool version: %s AppStream library version: %s
2019-02-22
AppStream CLI araç sürümü: %s AppStream kütüphane sürümü: %s
379.
Manually selected location of AppStream cache.
2019-02-22
AppStream önbelleğinin manuel olarak seçilen konumu.
380.
Manually selected location of AppStream metadata to scan.
2019-02-22
Taranacak AppStream meta verilerinin manuel olarak seçilen yeri.
382.
Default metadata format (valid values are 'xml' and 'yaml').
2019-02-22
Varsayılan metadata biçimi (geçerli değerler 'xml' ve 'yaml').
384.
Also show pedantic hints.
2019-02-22
Ayrıca detaylı ipuçları göster.
386.
Do not use network access.
2019-02-22
Ağ erişimini kullanmayın.
401.
You need to provide at least two version numbers to compare as parameters.
2019-02-22
Parametre olarak karşılaştırmak için en az iki sürüm numarası sağlamanız gerekir.
402.
Unknown compare relation '%s'. Valid values are:
2019-02-22
Bilinmeyen karşılaştırma ilişkisi '%s'. Geçerli değerler:
403.
Too many parameters: Need two version numbers or version numbers and a comparison operator.
2019-02-22
Çok fazla parametre: İki sürüm numarasına veya sürüm numarasına ve bir karşılaştırma operatörüne ihtiyacınız var.
404.
Use the given .desktop file to fill in the basic values of the metainfo file.
2019-02-22
Metainfo dosyasının temel değerlerini doldurmak için verilen .desktop dosyasını kullanın.
405.
This command takes optional TYPE and FILE positional arguments, FILE being a file to write to (or "-" for standard output).
2019-02-22
Bu komut isteğe bağlı TYPE ve FILE konumsal argümanlarını alır, FILE yazılacak bir dosyadır (veya standart çıktı için "-").
406.
The TYPE must be a valid component-type, such as: %s
2019-02-22
TYPE, şunun gibi geçerli bir bileşen türü olmalıdır: %s
429.
Install software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılım yükle.
430.
Remove software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılımı kaldır.
435.
Compare two version numbers.
2019-02-22
İki versiyon numarasını karşılaştır.
436.
Create a template for a metainfo file (to be filled out by the upstream project).
2019-02-22
Bir metainfo dosyası için bir şablon oluştur (yukarı akış projesi tarafından doldurulacak).
454.
No value for the item to search for was defined.
2019-02-22
Aranacak öge için değer tanımlanmadı.