Translations by Øyvind A. Holm

Øyvind A. Holm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1467 results
1.
E163: There is only one file to edit
2006-05-24
E163: Det er bare en fil å redigere
2.
E164: Cannot go before first file
2006-05-24
E164: Kan ikke gå forbi første fil
3.
E165: Cannot go beyond last file
2006-05-24
E165: Kan ikke gå forbi siste fil
6.
--Deleted--
2006-05-24
--Slettet--
7.
auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>
2009-08-06
fjerner autokommando automatisk: %s <buffer=%d>
8.
E367: No such group: "%s"
2006-05-24
E367: Gruppen finnes ikke: "%s"
11.
E215: Illegal character after *: %s
2006-05-24
E215: Ulovlig tegn etter *: %s
12.
E216: No such event: %s
2006-05-24
E216: Handlingen finnes ikke: %s
13.
E216: No such group or event: %s
2006-05-24
E216: Gruppen eller handlingen finnes ikke: %s
14.
--- Autocommands ---
2019-02-22
--- Autokommandoer ---
15.
E680: <buffer=%d>: invalid buffer number
2009-08-06
E680: <buffer=%d>: Ugyldig buffernummer
16.
E217: Can't execute autocommands for ALL events
2006-05-24
E217: Kan ikke utføre autokommandoer for ALLE hendelser
17.
No matching autocommands
2006-05-24
Ingen samsvarende autokommandoer
18.
E218: autocommand nesting too deep
2006-05-24
E218: Nøsting av autokommandoer for dyp
19.
%s Autocommands for "%s"
2019-02-22
%s Autokommandoer for "%s"
20.
Executing %s
2006-05-24
Utfører %s
21.
autocommand %s
2006-05-24
autokommando %s
27.
[Location List]
2009-08-06
[Plassliste]
30.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2006-05-24
E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ...
31.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2006-05-24
E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ...
34.
E515: No buffers were unloaded
2006-05-24
E515: Ingen buffere ble lastet ut
35.
E516: No buffers were deleted
2006-05-24
E516: Ingen buffere ble slettet
36.
E517: No buffers were wiped out
2006-05-24
E517: Ingen buffere ble visket ut
40.
E90: Cannot unload last buffer
2006-05-24
E90: Kan ikke laste ut siste buffer
41.
E84: No modified buffer found
2006-05-24
E84: Fant ingen modifisert buffer
42.
E85: There is no listed buffer
2006-05-24
E85: Det finnes ingen listede buffere
43.
E87: Cannot go beyond last buffer
2006-05-24
E87: Kan ikke gå forbi siste buffer
44.
E88: Cannot go before first buffer
2006-05-24
E88: Kan ikke gå forbi første buffer
47.
E37: No write since last change (add ! to override)
2006-05-24
E37: Ikke lagret siden forrige forandring (legg til ! for å overstyre)
50.
W14: Warning: List of file names overflow
2006-05-24
W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt
52.
E93: More than one match for %s
2006-05-24
E93: Mer enn ett treff for %s
53.
E94: No matching buffer for %s
2006-05-24
E94: Ingen samsvarende buffer for %s
54.
line %ld
2006-05-24
linje %ld
55.
E95: Buffer with this name already exists
2006-05-24
E95: En buffer med dette navnet finnes allerede
56.
[Modified]
2006-05-24
[Modifisert]
57.
[Not edited]
2006-05-24
[Uredigert]
58.
[Read errors]
2006-05-24
[Lesefeil]
59.
[RO]
2006-05-24
[SB]
60.
[readonly]
2006-05-24
[skrivebeskyttet]
62.
line %ld of %ld --%d%%-- col
2006-05-24
linje %ld av %ld --%d%%-- kol
63.
[No Name]
2009-08-06
[Uten navn]
64.
help
2006-05-24
hjelp
66.
[Preview]
2006-05-24
[Forhåndsvisning]
67.
All
2006-05-24
Alt
68.
Bot
2006-05-24
Bunn
69.
Top
2006-05-24
Topp
70.
E382: Cannot write, 'buftype' option is set
2006-05-24
E382: Kan ikke lagre, 'buftype'-valget er satt
74.
WARNING: The file has been changed since reading it!!!
2006-05-24
ADVARSEL: Filen er blitt forandret siden den ble lest!!!
75.
Do you really want to write to it
2006-05-24
Vil du virkelig skrive til den
76.
[New]
2006-05-24
[Ny]