Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201217 of 217 results
283.
The installation may take much longer.
2015-08-27
Die installasie kan heelwat langer neem
284.
LVM...
2015-08-27
LVM...
285.
Volume groups:
2015-08-27
Volumegroepe:
286.
Encryption Options
2015-08-27
Enkripsiekeuses
287.
Physical volumes:
2015-08-27
Fisiese volumes:
288.
Encrypt this partition (LUKS)
2015-08-26
Enkripteer hierdie partisie (LUKS)
289.
MB
2015-08-27
MG
290.
Logical Volume Management (LVM) lets ${RELEASE} treat multiple physical volumes as a single volume.
2015-08-27
Logiese volumebestuur (LVM) laat ${RELEASE} toe om meerdere fisieke volumes as 'n enkele volume te hanteer.
291.
Logical Volume Management
2015-08-27
Logiese volumebestuur (LVM)
292.
Encryption options...
2015-08-27
Enkripsiekeuses...
314.
OEM mode (for manufacturers only)
2015-08-27
OEM-modus (slegs vir vervaardigers)
315.
Prepare for OEM configuration
2015-08-27
Berei vir OEM-konfigurasie voor
316.
Preparing for OEM configuration...
2015-08-27
Besig om vir OEM-konfigurasie voor te berei...
317.
Ready for OEM configuration
2015-08-27
Gereed vir OEM-konfigurasie
318.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2015-08-27
Wanneer jy die nuwe stelsel laat loop, sal jy as die 'oem'-gebruiker kan inteken met behulp van die wagwoord wat jy vroeër verskaf het; die gebruiker besit ook administratiewe regte deur middel van 'sudo'. Jy sal dan in staat wees om enige verlangde bykomende modifikasies tot die stelsel aan te bring.
319.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2015-08-27
Sodra sie stelsel tot jou tevredenheid gekonfigureer is, laat loop 'oem-config-prepare'. Hierdeur sal die stelsel die tydelike 'oem'-gebruiker uitvee en die eindgebruiker verskeie konfigurasievrae vra met die stelsel se volgende laaipoging.
320.
Removing packages
2015-08-27
Verwyder pakkette