Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151200 of 217 results
200.
The entire disk will be used:
2015-08-26
Die hele skyf sal benut word.
201.
<small>%d smaller partitions are hidden, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control</small>
2015-08-26
<small>%d kleiner partisies is verberg, gebruik die <a href="">gevorderde partisienutsprogram</a> vir meer beheer</small>
2015-08-26
<small>%d kleiner verdelings is verberg, gebruik die <a href="">gevorderde verdelernutsprogram</a> vir meer beheer</small>
202.
<small>1 smaller partition is hidden, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control</small>
2015-08-26
<small>1 kleiner partisie is verberg, gebruik die <a href="">gevorderde partisienutsprogram</a> vir meer beheer</small>
2015-08-26
<small>1 kleiner verdeling is verberg, gebruik die <a href="">gevorderde verdelernutsprogram</a> vir meer beheer</small>
203.
%d partitions will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2015-08-26
%d partisies gaan uitgevee word, gebruik die <a href="">gevorderde partisienutsprogram</a> vir meer beheer
2015-08-26
%d verdelings gaan verwyder word, gebruik die <a href="">gevorderde verdelernutsprogram</a> vir meer beheer
204.
1 partition will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2015-08-26
1 partisie gaan verwyder word, gebruik die <a href="">gevorderde partisienutsprogram</a> vir meer beheer
2015-08-26
1 verdeler gaan verwyder word, gebruik die <a href="">gevorderde verdelernutsprogram</a> vir meer beheer
205.
Split Largest Partition
2015-08-26
Splits grootste partisie
2015-08-26
Splits grootste verdeling
206.
For best results, please ensure that this computer:
2015-08-26
Vir die beste resultate neem sorg dat die rekenaar:
214.
is plugged in to a power source
2015-08-26
by 'n kragpunt ingeprop is
215.
is connected to the Internet
2015-08-26
verbind is aan die internet
232.
Variant:
2015-08-26
Variant:
234.
Select your location, so that the system can use appropriate display conventions for your country, fetch updates from sites close to you, and set the clock to the correct local time.
2015-08-26
Kies jou ligging sodat die stelsel gepaste vertoonkonvensies vir jou land kan gebruik, bywerkings gaan haal by webwerwe na aan jou en die horlosie kan instel op die korrekte plaaslike tyd.
237.
[type here to change]
2015-08-26
[tik hier om te verander]
238.
Replace ${OS} with ${DISTRO}
2015-08-26
Vervang ${OS} met ${DISTRO}
239.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all of your ${OS} programs, documents, photos, music, and any other files.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie sal al jou ${OS} programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder.
240.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} naas ${OS}
241.
Documents, music, and other personal files will be kept. You can choose which operating system you want each time the computer starts up.
2015-08-26
Dokumente, musiek en ander persoonlike lêers sal behou word. Jy kan die verlangde bedryfstelsel kies elke keer as die rekenaar laai.
242.
Install ${DISTRO} inside ${OS}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} in ${OS}
243.
Something else
2015-08-26
Iets anders
244.
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for ${DISTRO}.
2015-08-26
Jy kan partisies self skep of aanpas, of meerdere partisies vir ${DISTRO} kies.
2015-08-26
Jy kan verdelings self skep of aanpas, of meerdere verdelings vir ${DISTRO} kies.
245.
Erase ${CURDISTRO} and reinstall
2015-08-26
Verwyder ${CURDISTRO} en herinstalleer
246.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie sal al jou ${CURDISTRO} programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder.
247.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} ${VER} naas ${CURDISTRO}
248.
Erase disk and install ${DISTRO}
2015-08-26
Skrap skyf en installeer ${DISTRO}
249.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete any files on the disk.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> hierdie aksie sal alle lêers op die skyf verwyder.
250.
Erase everything and reinstall
2015-08-26
Skrap alles en herinstalleer
251.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and other files in both ${OS} and ${CURDISTRO}.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> hierdie aksie sal al jou programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder in beide ${OS} en ${CURDISTRO}.
252.
Reinstall ${CURDISTRO}
2015-08-26
Herinstalleer ${CURDISTRO}
254.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie aksie sal al jou programme, dokumente, foto's, musiek en enige ander lêers in beide bedryfstelsels uitvee.
255.
Install ${DISTRO} alongside them
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} naas hulle
256.
This computer currently has ${OS} on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans ${OS} geïnstalleer. Wat wil jy doen?
257.
This computer currently has ${OS1} and ${OS2} on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans ${OS1} en ${OS2} geïnstalleer. Wat wil jy doen?
258.
This computer currently has multiple operating systems on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans meerdere bedryfstelsels geïnstalleer. Wat wil jy doen?
259.
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans geen opspoorbare bedryfstelsel geïnstalleer nie. Wat wil jy doen?
262.
Encrypt the new ${RELEASE} installation for security
2015-08-26
Enkripteer die nuwe ${RELEASE}-installasie vir veiligheid.
263.
You will choose a security key in the next step.
2015-08-26
Jy sal in die volgende stap 'n beveiligingsleutel kies.
264.
Use LVM with the new ${RELEASE} installation
2015-08-26
Gebruik LVM saam met die nuwe ${RELEASE}-installasie.
265.
This will set up Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing.
2015-08-26
Hierdie aksie sal LVM (Logiese volumebeheer) opstel. Dit laat die neem van flitsbeelde en makliker grootteverstellings van partisies toe.
276.
Confirm the security key:
2015-08-27
Bevestig die sekuriteitsleutel:
277.
Choose a security key:
2015-08-27
Kies 'n sekuriteitsleutel
278.
Disk encryption protects your files in case you lose your computer. It requires you to enter a security key each time the computer starts up.
2015-08-26
Skyfenkripsie beskerm jou lêers ingeval jy jou rekenaar verloor. Dit vereis dat jy 'n sekerheidsleutel moet verskaf elke keer as die rekenaar laai.
279.
Any files outside of ${RELEASE} will not be encrypted.
2015-08-27
Enige lêers buite ${RELEASE} sal nie geënkripteer word nie.
280.
<span foreground="darkred">Warning:</span> If you lose this security key, all data will be lost. If you need to, write down your key and keep it in a safe place elsewhere.
2015-08-27
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Indien jy hierdie sekuriteitsleutel verloor is al jou data verlore. Indien nodig, skryf jou sleutel iewers neer en berg dit in 'n veilige plek elders.
281.
For more security:
2015-08-27
Vir meer sekuriteit:
282.
Overwrite empty disk space
2015-08-27
Oorskryf leë skyfspasie