Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 127 results
1.
Send passphrase back to system
2016-09-04
Sisteme parolayı geri gönder
2.
Authentication is required to send the entered passphrase back to the system.
2016-09-04
Sisteme parolayı geri göndermek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
3.
Manage system services or other units
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönet
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönet
4.
Authentication is required to manage system services or other units.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
5.
Manage system service or unit files
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönet
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönet
6.
Authentication is required to manage system service or unit files.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
7.
Set or unset system and service manager environment variables
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
8.
Authentication is required to set or unset system and service manager environment variables.
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
9.
Reload the systemd state
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yükle
10.
Authentication is required to reload the systemd state.
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yüklemek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
11.
Create a home area
2020-12-16
Ev alanı oluştur
12.
Authentication is required to create a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanını oluşturmak kimlik doğrulaması gerektirir.
13.
Remove a home area
2020-12-16
Ev alanını kaldır
14.
Authentication is required to remove a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanını kaldırmak kimlik doğrulaması gerektirir.
15.
Check credentials of a home area
2020-12-16
Bir ev alanının kimlik bilgilerini denetle
16.
Authentication is required to check credentials against a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanının kimlik bilgilerini denetlemek için kimlik doğrulaması gerekir.
17.
Update a home area
2020-12-16
Ev alanını güncelle
18.
Authentication is required to update a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanını güncellemek kimlik doğrulaması gerektirir.
19.
Resize a home area
2020-12-16
Ev alanını yeniden boyutlandır
20.
Authentication is required to resize a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanını yeniden boyutlandırmak kimlik doğrulaması gerektirir.
21.
Change password of a home area
2020-12-16
Ev alanının parolasını değiştir
22.
Authentication is required to change the password of a user's home area.
2020-12-16
Bir kullanıcının ev alanının parolasını değiştirmek kimlik doğrulaması gerektirir.
26.
Authentication is required to set the statically configured local hostname, as well as the pretty hostname.
2020-12-16
Statik olarak yapılandırılmış yerel (ana) makine adını ve okunaklı (ana) makine adını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
27.
Set machine information
2016-09-04
Makine bilgisini ayarla
28.
Authentication is required to set local machine information.
2016-09-04
Yerel makine bilgisini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
31.
Import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktar
32.
Authentication is required to import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
33.
Export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktar
34.
Authentication is required to export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
35.
Download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indir
36.
Authentication is required to download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indirmek için kimlik doğrulaması gereklidir
37.
Set system locale
2016-09-04
Sistem yerelini ayarla
38.
Authentication is required to set the system locale.
2016-09-04
Sistem yerelini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
39.
Set system keyboard settings
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarla
40.
Authentication is required to set the system keyboard settings.
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
41.
Allow applications to inhibit system shutdown
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasına engel olmasına izin ver
42.
Authentication is required for an application to inhibit system shutdown.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasına engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.
43.
Allow applications to delay system shutdown
2020-12-16
Uygulamaların sistemin kapanmasını ertelemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasını geciktirmelerine izin ver
44.
Authentication is required for an application to delay system shutdown.
2020-12-16
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını ertelemesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını geciktirmesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
45.
Allow applications to inhibit system sleep
2020-12-16
Uygulamaların sistemin uykuya geçmesini engellemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin beklemeye geçmesini engellemesine izin ver
46.
Authentication is required for an application to inhibit system sleep.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin uykuya geçmesine engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.