Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 361 results
1.
Can't open file ‘%1%’
2019-02-22
Nelze otevřít soubor „%1%“
2.
line %1%: Deprecated key ‘%4%’ used
2019-02-22
řádek %1%: Použit zastaralý klíč „%4%“
3.
Deprecated key ‘%4%’ used
2019-02-22
Použit zastaralý klíč „%4%“
4.
line %1%: Disallowed key ‘%4%’ used
2019-02-22
řádek %1%: Použit nedovolený klíč „%4%“
5.
Disallowed key ‘%4%’ used
2019-02-22
Použit nedovolený klíč „%4%“
6.
line %1%: Duplicate key ‘%4%’
2019-02-22
řádek %1%: Duplicitní klíč „%4%“
7.
line %1%: Invalid line: “%4%”
2019-02-22
řádek %1%: Neplatný řádek: „%4%“
8.
line %1%: Required key ‘%4%’ is missing
2019-02-22
řádek %1%: Chybí vyžadovaný klíč „%4%“
9.
Required key ‘%4%’ is missing
2019-02-22
Chybí vyžadovaný klíč „%4%“
10.
line %1%: No key specified: “%4%”
2019-02-22
řádek %1%: Nebyl zadán žádný klíč: „%4%“
11.
line %1%: Obsolete key ‘%4%’ used
2019-02-22
řádek %1%: Použit zastaralý klíč „%4%“
12.
Obsolete key ‘%4%’ used
2019-02-22
Použit zastaralý klíč „%4%“
13.
%2%: %4%
2016-09-04
%2%: %4%
14.
line %1%: %3%: %4%
2016-09-04
řádek %1% %3%: %4%
15.
This option will be removed in the future
2016-09-04
Tato volba bude v budoucnu odstraněna
16.
This option has been removed, and no longer has any effect
2016-09-04
Tato volba byla odstraněna a nemá žádný vliv
17.
File is not a block device
2016-09-04
Soubor není blokovým zařízením
18.
Failed to release device lock (lock held by PID %4%)
2016-09-04
Nepodařilo se uvolnit zámek zařízení (zámek je držen PID %4%)
19.
Failed to release device lock
2016-09-04
Nepodařilo se uvolnit zámek zařízení
20.
Failed to stat device
2016-09-04
Nepodařilo se zjistit stav zařízení
21.
[OPTION…] — build Debian packages from source
2019-02-22
[VOLBA…] — ze zdrojů sestaví debianí balík(y)
22.
Build options
2016-09-04
Volby pro sestavení
23.
Package version options
2016-09-04
Volby pro verze balíků
24.
Build environment options
2016-09-04
Volby pro prostředí
25.
User options
2016-09-04
Uživatelské volby
26.
Build dependency override options
2016-09-04
Volby pro potlačení závislostí
27.
Special options
2016-09-04
Speciální volby
28.
Build source packages (default)
2016-09-04
Sestaví zdrojové balíky (výchozí)
29.
Don't log program output
2016-09-04
Nebude zaznamenávat výstup programu
30.
Run in batch mode
2016-09-04
Běží v dávkovém režimu
31.
dpkg-buildpackage option
2016-09-04
dpkg-buildpackage volba
32.
dpkg-buildpackage options (space-separated)
2016-09-04
dpkg-buildpackage volby (oddělené mezerami)
33.
Distribution to build for
2016-09-04
Distribuce, pro kterou sestavit
34.
Archive to build for
2016-09-04
Archiv, pro který sestavit
35.
Build architecture
2016-09-04
Architektura
36.
Build architecture "all" packages
2016-09-04
Sestaví balíky s architekturou „all“
37.
Build a source package
2016-09-04
Sestaví zdrojový balík
38.
Force building of a source package, irrespective of Debian version
2016-09-04
Vynutí sestavení zdrojového balíku bez ohledu na debianí verzi
39.
Make a binary non-maintainer upload (changelog entry)
2019-02-22
Vytvoří binární NMU (non-maintainer upload) - záznam v changelogu
40.
Make a binary non-maintainer upload (binNMU number)
2019-02-22
Vytvoří binární NMU (non-maintainer upload) - číslo binNMU
41.
Append version suffix
2016-09-04
Přidá k verzi příponu
42.
Update chroot environment
2016-09-04
Aktualizuje prostředí chrootu
43.
Chroot environment to build in
2016-09-04
Prostředí chrootu, ve kterém sestavit
44.
Purge build mode
2016-09-04
Režim mazání sestavení
45.
Purge dependencies mode
2016-09-04
Režim mazání závislostí
46.
Run setup hook script in chroot prior to building
2016-09-04
Před sestavením v chrootu spustí skript pro nastavení
47.
GPG key identifier
2016-09-04
Identifikátor GPG klíče
48.
Package maintainer
2016-09-04
Správce balíku
49.
Package uploader
2016-09-04
Kdo balík nahrává
50.
Add a build dependency
2016-09-04
Přidá závislost pro sestavení