Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 133 results
1.
Rygel
2018-10-03
Rygel
2.
UPnP/DLNA Services
2018-10-03
UPnP-/DLNA-palvelut
3.
mediaserver;mediarenderer;share;audio;video;pictures;
2018-10-03
mediaserver;mediarenderer;share;audio;video;pictures;mediapalvelin;jako;jakaminen;ääni;kuvat;
4.
Rygel Preferences
2018-10-03
Rygelin asetukset
5.
UPnP/DLNA Preferences
2018-10-03
UPnP-/DLNA-asetukset
6.
Add a directory to the list of shared directories
2018-10-03
Lisää kansio jaettujen kansioiden luetteloon
7.
Add shared directory
2018-10-03
Lisää jaettu kansio
8.
Remove a directory from the list of shared directories
2018-10-03
Poista kansio jaettujen kansioiden luettelosta
9.
Remove shared directory
2018-10-03
Poista kansiojako
10.
_Share media through DLNA
2018-10-03
_Jaa mediaa DLNA:n kautta
11.
Add a network interface Rygel should serve files on
2018-10-03
Lisää verkkoliitäntä, josta Rygelin tulisi tarjoilla tiedostoja
12.
Add network interface
2018-10-03
Lisää verkkoliitäntä
13.
Remove a network interface Rygel should no longer serve files on
2018-10-03
Poista verkkoliitäntä, josta Rygelin ei tule enää tarjoilla tiedostoja
14.
Remove network interface
2018-10-03
Poista verkkoliitäntä
15.
Networks:
2018-10-03
Verkot:
16.
Select folders
2018-10-03
Valitse kansiot
17.
Not implemented
2018-10-03
Ei toteutettu
21.
Wrong Test Type
2018-10-03
Väärä testityyppi
24.
Invalid argument
2018-10-03
Virheellinen argumentti
28.
Display version number
2018-10-03
Näytä versionumero
29.
Network Interfaces
2018-10-03
Verkkoliitännät
30.
Port
2018-10-03
Portti
32.
Disallow upload
2018-10-03
Estä lähetys
33.
Disallow deletion
2018-10-03
Estä poistaminen
35.
Plugin Path
2018-10-03
Liitännäisen polku
37.
Disable plugin
2018-10-03
Poista liitännäinen käytöstä
39.
Set plugin options
2018-10-03
Aseta liitännäisen valinnat
42.
Replace currently running instance of Rygel
2018-10-03
Korvaa parhaillaan käynnissä oleva Rygel
43.
Shutting down remote Rygel instance
2018-10-03
Sammutetaan Rygelin etäkäyttöistuntoa
44.
Failed to shut down other Rygel instance: %s
2018-10-03
Toisen Rygel-istunnon sammutus epäonnistui: %s
45.
No value available
2018-10-03
Ei arvoa saatavilla
46.
Invalid connection reference
2018-10-03
Virheellinen yhteysviittaus
47.
Failed to write modified description to %s
2018-10-03
Muokatun kuvauksen kirjoitus kohteeseen %s epäonnistui
56.
Plugin module %s does not exist
2018-10-03
Liitännäismoodulia %s ei ole olemassa
57.
New plugin “%s” available
2018-10-03
Uusi liitännäinen “%s” saatavilla
58.
A module named %s is already loaded
2018-10-03
Moduuli nimeltä "%s" on jo ladattu
62.
Failed to open plugins folder: “%s”
2018-10-03
Liitännäiskansion avaaminen epäonnistui: “%s”
63.
Error listing contents of folder “%s”: %s
2018-10-03
Virhe luetteloidessa kansion “%s” sisältöä: %s
64.
Could not load plugin: %s
2018-10-03
Liitännäisen lataaminen ei onnistunut: %s
68.
Value of “%s” out of range
2018-10-03
Arvo “%s” on kelvollisen alueen ulkopuolella
69.
Unsupported type %s
2018-10-03
Tukematon tyyppi %s
70.
Error while opening SQLite database %s: %s
2018-10-03
Virhe avatessa SQLite-tietokantaa %s: %s
73.
Invalid InstanceID
2018-10-03
Virheellinen InstanceID
74.
Play speed not supported
2018-10-03
Toistonopeus ei ole tuettu
75.
Transition not available
2018-10-03
Siirtyminen ei ole käytettävissä
76.
Seek mode not supported
2018-10-03
Kelaustila ei ole tuettu
77.
Illegal seek target
2018-10-03
Virheellinen siirtymiskohde
78.
Play mode not supported
2018-10-03
Toistotila ei ole tuettu
79.
Resource not found
2018-10-03
Resurssia ei löytynyt
80.
Problem parsing playlist: %s
2018-10-03
Ongelma jäsennettessä soittolistaa: %s