Translations by Iestyn Pryce

Iestyn Pryce has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 570 results
~
Size of the palette in 8 bit mode
2010-11-24
Maint y paled mewn modd 8-did
~
COLORS
2010-11-24
LLIWIAU
~
Don't batch GDI requests
2010-11-24
Peidio â thrin ceisiadau GDI fel pentwr
~
Do use the Wintab API [default]
2010-11-24
Defnyddio API Wintab [dewis rhagosodedig]
~
Don't use the Wintab API for tablet support
2010-11-24
Peidio â defnyddio API Wintab er mwyn cynnal tabledi
~
Same as --no-wintab
2010-11-24
Yr un peth â --no-wintab
2.
Error parsing option --gdk-debug
2010-11-24
Gwall wrth ramadegu opsiwn --gdk-debug
2010-11-24
Gwall wrth ramadegu opsiwn --gdk-debug
3.
Error parsing option --gdk-no-debug
2010-11-24
Gwall wrth ramadegu opsiwn --gdk-no-debug
4.
Program class as used by the window manager
2010-11-24
Dosbarth y rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri
5.
CLASS
2010-11-24
DOSBARTH
6.
Program name as used by the window manager
2010-11-24
Enw'r rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri
7.
NAME
2010-11-24
ENW
8.
X display to use
2010-11-24
Y dangosydd X i'w ddefnyddio
9.
DISPLAY
2010-11-24
DANGOSYDD
11.
FLAGS
2010-11-24
OPSIYNAU
2010-11-24
OPSIYNAU
15.
BackSpace
2010-11-24
Ôlnod
2010-11-24
Ôlnod
16.
Tab
2010-11-24
Tab
17.
Return
2010-11-24
Dychwelyd
2010-11-24
Dychwelyd
18.
Pause
2010-11-24
Seibio
2010-11-24
Seibio
19.
Scroll_Lock
2010-11-24
Sgrol_Glo
20.
Sys_Req
2010-11-24
Sys_Req
23.
Home
2010-11-24
Cartref
24.
Left
2010-11-24
Chwith
25.
Up
2010-11-24
Fyny
2010-11-24
Fyny
26.
Right
2010-11-24
Dde
2010-11-24
Dde
27.
Down
2010-11-24
Lawr
2010-11-24
Lawr
28.
Page_Up
2010-11-24
Tudalen_i_Fyny
2010-11-24
Tudalen_i_Fyny
29.
Page_Down
2010-11-24
Tudalen_i_Lawr
2010-11-24
Tudalen_i_Lawr
30.
End
2010-11-24
Diwedd
31.
Begin
2010-11-24
Cychwyn
32.
Print
2010-11-24
Argraffu
33.
Insert
2010-11-24
Mewnosod
93.
Starting %s
2010-11-24
Dechrau %s
2010-11-24
Dechrau %s
94.
Opening %s
2010-11-24
Yn agor %s
95.
Opening %d Item
Opening %d Items
2010-11-24
Agor %d Eitem
Agor %d o Eitemau
2010-11-24
Agor %d Eitem
Agor %d o Eitemau
118.
_About
2010-11-24
_Ynghylch
119.
_Add
2010-11-24
_Ychwanegu
120.
_Bold
2010-11-24
_Bras