Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 186 results
~
Lock
2019-09-09
Закључај
~
Menu
2019-09-09
Изборник
~
Unmount
2019-09-09
Откачи
~
Unlock
2019-09-09
Откључај
~
Activate swap
2019-09-09
Покрени размену
~
Deactivate swap
2019-09-09
Искључи размену
~
Mount
2019-09-09
Прикачи
~
Delete partition
2019-09-09
Обриши партицију
~
Create partition
2019-09-09
Направи партицију
4.
Write Disk Images to Devices
2015-11-09
Упишите одразе диска на уређаје
7.
The number of samples the benchmark will include for the read/write test.
2022-02-11
Број узорака које мерење треба направити за пробу читања и писања.
8.
The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample.
2022-02-11
Број MiB-ова (1048576 бајтова) које треба прочитати и уписати за сваки узорак.
9.
To enable or disable the write test.
2022-02-11
Омогућити или онемогућити пробу писања.
10.
The number of samples the benchmark will do for the access time test.
2022-02-11
Број узорака које ће мерење направити приликом пробе брзине приступа.
11.
GNOME Disks
2015-11-09
Дискови
12.
Disk management utility for GNOME
2015-11-09
Гном алатка за управљање дисковима
13.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2015-11-09
Дискови вам пружају лак начин за проверу, форматирање, партиционисање и подешавање дискова и блок уређаја.
19.
disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
2019-03-11
диск;уређај;волумен;чврсти диск;хдд;цд-ром;цдром;двд;партиција;исо;отисак;слика;резерва;повраћај;пробни тест;раид;лукс;шифровање;С.М.А.Р.Т.;смарт;disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
38.
Ignored, kept for compatibility
2021-03-15
Занемарено, задржано ради подударности
41.
--format-device must not be used together with --restore-disk-image
2021-03-15
„--format-device“ се не може користити са „--restore-disk-image“
141.
Total LBAs Written
2019-03-11
Укупно уписаних ЛБА
142.
The amount of data written during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина уписаних података у току животног века диска
143.
Total LBAs Read
2019-03-11
Укупно прочитаних ЛБА
144.
The amount of data read during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина прочитаних података у току животног века диска
196.
%u sample
%u samples
2015-11-09
%u узорак
%u узорка
%u узорака
204.
Benchmarking device
2019-03-11
Оцењивачки уређај
220.
Error changing passphrase
2015-11-09
Грешка приликом измене фразе
223.
Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file
2015-11-09
Измена фразе за откључавање, за овај уређај ће такође ажурирати фразу на коју указује датотека <i>/etc/crypttab</i>
224.
The strength of the passphrase
2015-11-09
Јачина фразе
225.
%s — %s
2018-03-17
%s — %s
226.
%s (%.1f%%)
2018-03-17
%s (%.1f%%)
246.
_Previous
2018-03-17
_Претходни
247.
Cre_ate
2018-03-17
_Направи
248.
Form_at
2018-03-17
_Форматирај
249.
N_ext
2018-03-17
Следе_ћи
254.
Custom Format
2018-03-17
Произвољно форматирање
255.
Set Password
2018-03-17
Подеси лозинку
256.
Confirm Details
2018-03-17
Потврди детаље
258.
XFS — Linux Filesystem
2018-03-17
XFS — Линуксов систем датотека
259.
Linux Swap Partition
2018-03-17
Линукс разменска партиција
260.
Btrfs — Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots
2018-03-17
Бтрфс — Линуксов систем датотека који копира при писању, за снимке стања
261.
F2FS — Flash Storage Linux Filesystem
2018-03-17
F2FS — Линуксов систем датотека за флеш меморију
262.
exFAT — Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards
2018-03-17
exFAT — Виндоузов систем датотека за флеш меморију, користи се за SDXC картице
263.
UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems
2018-03-17
UDF — Унверзални формат диска, за преносиве уређаје на многим системима
264.
No Filesystem
2018-03-17
Без система датотека
265.
The utility %s is missing.
2018-03-17
Алатка %s недостаје.
268.
The passwords do not match
2018-03-17
Лозинке се не подударају
275.
Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>
2015-11-09
Само фраза на коју се односи <i>/etc/crypttab</i> ће бити измењена. Да измените фразу на диску, користите <i>Промени фразу…</i>
319.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ са уређаја са датим важним подацима производа
321.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ било ког уређаја повезаног на датом порту или адреси