Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1518 results
~
_Dim Screen When Inactive
2019-09-10
_Ztlumit jas obrazovky při nečinnosti
~
Choose keyboard layouts or input methods.
2019-02-22
Zvolte rozložení klávesnice nebo vstupní metody.
~
Previous source
2019-02-22
Předchozí zdroj
~
Super+Space
2019-02-22
Super + mezerník
~
Left+Right Alt
2019-02-22
levý Alt + pravý Alt
~
Super+Shift+Space
2019-02-22
Super + Shift + mezerník
~
These keyboard shortcuts can be changed in the keyboard settings
2019-02-22
Tyto klávesové zkratky můžete změnit v nastaveních klávesnice
~
Next source
2019-02-22
Následující sdroj
~
Modifiers-only switch to next source
2014-05-29
Přepínač na další zdroj pouze pro modifikátory
~
Left+Right Alt
2014-05-29
Levý+pravý Alt
~
Fully charged
2014-05-29
Plně nabitá
~
Super+Shift+Space
2014-05-29
Super+Shift+Mezerník
~
Input Source Options
2014-05-29
Nastavení vstupního zdroje
~
Allow _different sources for each window
2014-05-29
Umožnit _různé zdroje pro jednotlivá okna
~
Super+Space
2014-05-29
Super+mezerník
1.
System Bus
2019-02-22
Systémová sběrnice
2.
Full access
2019-02-22
Plný přístup
3.
Session Bus
2019-02-22
Sběrnice sezení
5.
Full access to /dev
2019-02-22
Úplný přístup k /dev
6.
Network
2011-07-28
Síť
2011-05-21
Síťová
7.
Has network access
2019-02-22
Má přístup k síti
8.
Home
2014-05-29
Domů
9.
Read-only
2019-02-22
Jen ke čtení
11.
Settings
2014-05-29
Nastavení
12.
Can change settings
2019-02-22
Nastavení lze měnit
13.
%s has the following permissions built-in. These cannot be altered. If you are concerned about these permissions, consider removing this application.
2019-02-22
%s má následující oprávnění zabudovaná a nelze je měnit. Pokud z těchto oprávnění máte obavy, zvažte odstranění celé aplikace.
14.
Web Links
2019-02-22
Odkazy na web
15.
Git Links
2019-02-22
Odkazy na git
16.
%s Links
2019-02-22
Odkazy na %s
17.
Unset
2019-02-22
Nepoužívat
18.
Links
2019-02-22
Odkazy
19.
Hypertext Files
2019-02-22
Soubory s hypertextem
20.
Text Files
2019-02-22
Soubory s texty
21.
Image Files
2019-02-22
Soubory s obrázky
22.
Font Files
2019-02-22
Soubory s fonty
23.
Archive Files
2019-02-22
Soubory s archivy
24.
Package Files
2019-02-22
Soubory s balíčky
25.
Audio Files
2019-02-22
Soubory se zvuky
26.
Video Files
2019-02-22
Soubory s videi
27.
Other Files
2019-02-22
Ostatní soubory
28.
Applications
2011-05-21
Aplikace
29.
No applications
2019-02-22
Žádné aplikace
30.
Install some…
2019-02-22
Nějakou nainstalovat…
31.
Permissions & Access
2019-02-22
Oprávnění a přístup
32.
Data and services that this app has asked for access to and permissions that it requires.
2019-02-22
Data a služby, o které si tato aplikace požádala, a oprávnění, která to vyžaduje.
33.
Camera
2019-02-22
Kamera
35.
Microphone
2019-02-22
Mikrofon
36.
Location Services
2017-06-17
Služby určování polohy
37.
Built-in Permissions
2019-02-22
Zabudovaná oprávnění