Translations by Miroslav Matejaš

Miroslav Matejaš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
949.
Create New Template
2009-04-21
Kreiraj novi predložak
2252.
Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the swap file is created on a folder that is mounted over NFS. For these reasons, it may be desirable to put your swap file in "/tmp".
2009-04-21
Namješta lokaciju swap datoteke. Gimp koristi "memoriju baziranu na pločastoj alokacijskoj shemi" (tile based memory allocation scheme). Swap datoteka se koristi za brzo i lako pisanje na disk i čitanje sa njega. Treba biti oprezan sa swap datotekom koja lako može postati vrlo velika ukoliko je GIMP korišten sa vrlo velikim slikama. Također, stvari mogu postati užasno spore ako je swap datoteka stvorena u direktoriju koji je montiran preko NFS-a. Radi ovih razloga, poželjno je staviti swap datoteku u "/tmp".
2508.
Deleting "%s" failed: %s
2006-05-25
Brisanje „%s“ neuspio: %s
2618.
Brush
2006-05-25
Kist
2622.
Gradient
2006-05-25
Gradijent
2657.
Feather edges
2006-05-25
Olakšaj rubove
2998.
_Select
2009-04-21
Oda_beri
3093.
_Scale
2009-04-21
_Razmjer
3527.
Close All Images
2009-04-21
Zatvori sve slike
3582.
Scalable SVG image (*.svg)
2006-05-25
Skalabilna SVG slika (*.svg)
3583.
_Merge imported paths
2006-05-25
Spoji uvežene putanje
3584.
_Scale imported paths to fit image
2006-05-25
Skala uvežene putanje uklopi u sliku
2006-05-25
Skala uvežene putanje da se uklope u sliku
3618.
Zoom image when window size changes
2006-05-25
Uvećaj sliku kada se promjeni veličina prozora
3619.
Toggle Quick Mask
2006-05-25
Izmjeni brzu masku
3623.
Close %s
2006-05-25
Zatvoriti %s
3626.
Save the changes to image '%s' before closing?
2006-05-25
Spremi i zmjene slike '%s' prije zatvaranja?
3652.
(modified)
2006-05-25
(izmjenjeno)
3653.
(clean)
2006-05-25
(čist)
3701.
Restrict editing to polygons
2006-05-26
Ograniči uređivanje na poligone
4027.
Sample merged
2006-05-25
Uzorak stapanja
4236.
invalid value '%s' for icon type
2006-05-25
neispravna vrijednost „%s“ za vrstu ikone
4237.
invalid value '%ld' for icon type
2006-05-25
neispravna vrijednost '%ld' za vrstu ikone
4250.
Preserve _luminosity
2006-05-25
Očuvaj osvjetljenost
4270.
M_aster
2006-05-25
Glavni
4333.
Rename Text Layer
2006-05-25
Preimenuj tekstualni sloj
4334.
Move Text Layer
2006-05-25
Premjesti tekstualni sloj
4335.
Scale Text Layer
2006-05-25
Povećaj ili smanji tekstualni sloj
4336.
Resize Text Layer
2006-05-25
Promjeni veličinu tekstualnog sloja
4339.
Transform Text Layer
2006-05-25
Promijeni tekstualni sloj
4380.
B_rightness-Contrast...
2006-05-25
Osvjetljenje-kontrast...
4387.
Fill transparent areas
2006-05-25
Ispuni prozirna područja
4406.
_Bucket Fill
2006-05-25
Kanta za ispunu
4414.
_By Color Select
2006-05-25
Izbor prema boji
4429.
Sample average
2006-05-25
Normalan uzorak
4434.
Use info window
2006-05-25
Koristi info prozor
4440.
C_olor Picker
2006-05-25
Birač boja
4458.
Current layer only
2006-05-25
Samo trenutni sloj
4502.
Move Floating Selection
2006-05-25
Makni plutajući izbor
4511.
_Ellipse Select
2006-05-25
Izaberi elipsu
4573.
_Free Select
2006-05-25
Slobodni odabir
4623.
Cancel Guide
2006-05-25
Ukini vodiča
4624.
Move Guide:
2006-05-25
Premjesti vodič:
4650.
Intelligent _Scissors
2006-05-25
Pametne škare
4679.
Auto-resize window
2006-05-25
Sam promjeni veličinu prozora
4706.
Pick a layer or guide
2006-05-25
Odaberi sloj ili vodič
4708.
Pick a path
2006-05-25
Izaberi putanju
4713.
_Move
2006-05-25
Premjesti
4852.
_Smudge
2006-05-25
Razmrljaj
4978.
Path to Selection %s Add %s Subtract %s Intersect
2006-05-26
Putanja ka odabiru %s dodaj %s oduzmi %s presijeci