Translations by Dimitri John Ledkov

Dimitri John Ledkov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 273 results
4.
Email
2019-02-24
Email
7.
Geary Development Team
2019-02-24
Echipa de dezvoltare Geary
8.
Geary is an email application built around conversations, for the GNOME 3 desktop. It allows you to read, find and send email with a straightforward, modern interface.
2019-02-24
Geary este o aplicație de email construită în jurul conversațiilor pentru desktopul GNOME 3. Vă permite să citiți, găsiți și trimite email-uri dintr-o interfață modernă și simplă.
9.
Conversations allow you to read a complete discussion without having to find and click from message to message.
2019-02-24
Conversațiile vă permit să citiți o discuție completă fără a trebui să căutați și să navigați de la mesaj la mesaj.
10.
Geary’s features include:
2019-02-24
Funcționalitățile lui Geary includ:
11.
Quick email account setup
2019-02-24
Configurare rapidă a contului de email
12.
Shows related messages together in conversations
2019-02-24
Arată mesajele înrudite în conversații
13.
Fast, full text and keyword search
2019-02-24
Căutare rapidă după un termen în tot textul
14.
Full-featured HTML and plain text message composer
2019-02-24
Compunător de mesaje text și HTML cu multiple funcționalități
15.
Desktop notification of new mail
2019-02-24
Notificări desktop pentru noile emailuri
16.
Compatible with GMail, Yahoo! Mail, Outlook.com and other IMAP servers
2019-02-24
Compatibil cu GMail, Yahoo! Mail, Outlook.com și alte servere IMAP
17.
Geary displaying a conversation
2019-02-24
Geary afișând o conversație
18.
Geary showing the rich text composer
2019-02-24
Geary afișând compunătorul de text bogat
19.
Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;
2019-02-24
Mesaje;Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;
22.
Maximize window
2019-02-24
Maximizează fereastra
23.
True if the application window is maximized, false otherwise.
2019-02-24
Adevărat dacă fereastra aplicației este maximizată, fals în mod contrar.
24.
Width of window
2019-02-24
Lățimea ferestrei
25.
The last recorded width of the application window.
2019-02-24
Ultima lățime memorată a ferestrei aplicației.
26.
Height of window
2019-02-24
Înălțimea ferestrei
27.
The last recorded height of the application window.
2019-02-24
Ultima înălțime memorată a ferestrei aplicației.
28.
Position of folder list pane
2019-02-24
Poziția panoului cu lista dosarelor
29.
Position of the folder list Paned grabber.
2019-02-24
Poziția mânerului panoului cu lista dosarelor
30.
Position of folder list pane when horizontal
2019-02-24
Poziția panoului cu lista dosarelor când este orizontal
31.
Position of the folder list Paned grabber in the horizontal orientation.
2019-02-24
Poziția mânerului panoului cu lista dosarelor în orientarea orizontală.
32.
Position of folder list pane when vertical
2019-02-24
Poziția panoului cu lista dosarelor când este vertical
33.
Position of the folder list Paned grabber in the vertical orientation.
2019-02-24
Poziția mânerului panoului cu lista dosarelor în orientarea verticală.
34.
Orientation of the folder list pane
2019-02-24
Orientarea panoului cu lista dosarelor
35.
True if the folder list Paned is in the horizontal orientation.
2019-02-24
Adevărat dacă mânerul panoului cu lista dosarelor este în orientare orizontală.
38.
Position of message list pane
2019-02-24
Poziția panoului cu lista mesajelor
39.
Position of the message list Paned grabber.
2019-02-24
Poziția mânerului panoului cu lista mesajelor.
40.
Autoselect next message
2019-02-24
Autoselectează noul mesaj
41.
True if we should autoselect the next available conversation.
2019-02-24
Adevărat dacă ar trebui detectată următoarea conversație disponibilă.
42.
Display message previews
2019-02-24
Afișează previzualizări pentru mesaje
43.
True if we should display a short preview of each message.
2019-02-24
Adevărat dacă ar trebui să arătăm o previzualizare scurtă pentru fiecare mesaj.
46.
Languages that shall be used in the spell checker
2019-02-24
Limbi care ar trebui folosite în corectorul ortografic
48.
Languages that are displayed in the spell checker popover
2019-02-24
Limbi care sunt afișate în fereastra popup a corectorului ortografic.
49.
List of languages that are always displayed in the popover of the spell checker.
2019-02-24
Listă de limbi care sunt afișate întotdeauna în fereastra popup a corectorului ortografic.
50.
Notify of new mail at startup
2019-02-24
Notifică despre emailuri noi la pornire
51.
True to notify of new mail at startup.
2019-02-24
Adevărat pentru a notifica despre noile emailuri la pornire.
52.
Ask when opening an attachment
2019-02-24
Întreabă când se deschide un atașament
53.
True to ask when opening an attachment.
2019-02-24
Adevărat pentru a întreba la deschiderea unui fișier atașat.
54.
Whether to compose emails in HTML
2019-02-24
Dacă să se compună email-uri în HTML
55.
True to compose emails in HTML; false for plain text.
2019-02-24
Adevărat pentru a compune email-uri În HTML; fals pentru text simplu.
56.
Advisory strategy for full-text searching
2019-02-24
Strategie consultativă pentru căutarea în întreg textul
57.
Acceptable values are “exact”, “conservative”, “aggressive”, and “horizon”.
2019-02-24
Valorile acceptabile sunt „exact”, „conservative”, „aggressive” și „horizon”.
58.
Zoom of conversation viewer
2019-02-24
Nivelul de zoom al vizualizatorului conversației
59.
The zoom to apply on the conservation view.
2019-02-24
Nivelul de zoom de aplicat vizualizării conversației.
60.
Size of detached composer window
2019-02-24
Dimensiunea ferestrei detașată a compozitorului
61.
The last recorded size of the detached composer window.
2019-02-24
Ultima dimensiune înregistrată a ferestrei detașate a compozitorului.
68.
Whether we migrated the old settings
2019-02-24
Dacă am migrat configurările vechi