Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
_Refresh
2018-02-26
P_äivitä
6.
XDMCP: Could not read XDMCP header!
2017-07-27
XDMCP: XDMCP-otsakkeen luku epäonnistui!
7.
XDMCP: Incorrect XDMCP version!
2017-07-27
XDMCP: Väärä XDMCP-versio!
8.
XDMCP: Unable to parse address
2017-07-27
XDMCP: Osoitteen jäsennys epäonnistui
10.
Could not identify the current session:
2020-09-03
Nykyistä istuntoa ei voitu tunnistaa:
11.
Could not identify the current seat.
2017-07-27
Tämänhetkistä istuinta ei voitu tunnistaa.
12.
The system is unable to determine whether to switch to an existing login screen or start up a new login screen.
2017-07-27
Järjestelmä ei kykene päättämään, pitäisikö vaihtaa olemassa olevaan kirjautumisruutuun vai käynnistää uusi.
13.
The system is unable to start up a new login screen.
2017-07-27
Järjestelmä ei kykene käynnistämään uutta kirjautumisruutua.
14.
could not find user “%s” on system
2017-09-14
järjestelmästä ei löytynyt käyttäjää “%s”
16.
No display available
2017-07-27
Näyttöä ei ole käytettävissä
17.
No session available
2017-07-27
Istuntoa ei ole käytettävissä
18.
Chooser session unavailable
2017-09-14
Valitsinistuntoa ei ole käytettävissä
19.
Can only be called before user is logged in
2017-07-27
On kutsuttavissa ainoastaan ennen käyttäjän sisäänkirjautumista
20.
Caller not GDM
2017-07-27
Kutsuja ei ole GDM
21.
Unable to open private communication channel
2017-07-27
Yksityisen kommunikaatiokanavan avaaminen epäonnistui
22.
Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist
2017-09-14
Palvelin käynnistettiin käyttäjänä %s, mutta käyttäjää ei ole olemassa
23.
Couldn’t set groupid to %d
2017-09-14
Ryhmätunnistetta ei voitu asettaa arvoon %d
25.
Couldn’t set userid to %d
2017-09-14
Käyttäjätunnistetta ei voitu asettaa arvoon %d
27.
%s: Error setting %s to %s
2017-07-27
%s: Virhe asetettaessa %s arvoon %s
28.
%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s
2017-09-14
%s: Palvelimen prioriteettia ei voitu asettaa arvoon %d: %s
36.
Could not create authentication helper process
2017-07-27
Tunnistautumisen avustusprosessin luominen ei onnistunut
48.
Sorry, that didn’t work. Please try again.
2017-09-14
Valitettavasti se ei kelvannut. Yritä uudelleen.
49.
Your account was given a time limit that’s now passed.
2017-09-14
Tunnuksellesi annettiin aikaraja, joka on nyt umpeutunut.
51.
no user account available
2017-07-27
käyttäjätiliä ei ole käytettävissä
53.
GNOME Display Manager Wayland Session Launcher
2017-07-27
Gnomen kirjautumisikkunan Wayland-istunnon käynnistäjä
55.
Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script
2017-07-27
Suorita ohjelma /etc/gdm/Xsession-wrapperiskriptin kautta
56.
Listen on TCP socket
2017-07-27
Kuuntele TCP-sockettia
57.
GNOME Display Manager X Session Launcher
2017-07-27
Gnomen kirjautumisikkunan X-istunnon käynnistäjä
59.
Failed to create ran once marker dir %s: %s
2017-07-27
Suoritettu kerran -merkitsinhakemiston %s luominen epäonnistui: %s
60.
Failed to create LogDir %s: %s
2017-07-27
Lokihakemiston %s luominen epäonnistui: %s
61.
Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!
2017-09-14
GDM-käyttäjää “%s” ei löydy. Keskeytetään!
63.
Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!
2017-09-14
GDM-ryhmää “%s” ei löydy. Keskeytetään!
64.
The GDM group should not be root. Aborting!
2017-07-27
GDM-ryhmä ei voi olla ”root”. Keskeytetään!
73.
Whether or not to allow fingerprint readers for login
2017-07-27
Sallitaanko sormenjälkilukijat sisäänkirjautumisessa
74.
The login screen can optionally allow users who have enrolled their fingerprints to log in using those prints.
2017-07-27
Kirjautumisruutu voi valinnaisesti sallia sormenjälkensä antaneiden käyttäjien kirjautua sisään sormenjäljellään.
75.
Whether or not to allow smartcard readers for login
2017-07-27
Sallitaanko älykorttilukijat sisäänkirjautumisessa
76.
The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in using those smartcards.
2017-07-27
Kirjautumisruutu voi valinnaisesti sallia älykortin haltijoiden kirjautua sisään älykortillaan.
77.
Whether or not to allow passwords for login
2017-07-27
Sallitaanko salasanat sisäänkirjautumisessa
78.
The login screen can be configured to disallow password authentication, forcing the user to use smartcard or fingerprint authentication.
2017-07-27
Sisäänkirjautuminen on mahdollista määrittää siten, että salasanatunnistautuminen ei ole mahdollista. Näin käyttäjä pakotetaan käyttämään älykortti- tai sormenjälkitunnistautumista.
79.
Path to small image at top of user list
2017-07-27
Polku pieneen kuvaan käyttäjäluettelon yläpuolella
80.
The login screen can optionally show a small image to provide site administrators and distributions a way to display branding.
2017-07-27
Kirjautumisnäkymä voi valinnaisesti näyttää käyttäjäluettelon yläpuolella pienen kuvan osana paikallisen ylläpitäjän tai jakelun brändäystä.
81.
The fallback login screen can optionally show a small image to provide site administrators and distributions a way to display branding.
2017-07-27
Vikasietoinen kirjautumisnäkymä voi valinnaisesti näyttää käyttäjäluettelon yläpuolella pienen kuvan osana paikallisen ylläpitäjän tai jakelun brändäystä.
82.
Avoid showing user list
2017-07-27
Vältä näyttämästä käyttäjäluetteloa
83.
The login screen normally shows a list of available users to log in as. This setting can be toggled to disable showing the user list.
2017-07-27
Kirjautumisruutu näyttää normaalisti luettelon käyttäjistä, jotka voivat kirjautua. Tämä asetus on muutettavissa siten, ettei käyttäjäluetteloa näytetä.
87.
Text banner message to show in the login window.
2017-07-27
Kirjautumisikkunassa näytettävä tervehdysteksti.
89.
Set to true to disable showing the restart buttons in the login window.
2017-07-27
Aseta todeksi, jos et halua näyttää uudelleenkäynnistyspainikkeita kirjautumisikkunassa.
90.
Number of allowed authentication failures
2017-07-27
Tunnistautumisvirheiden sallittu määrä
91.
The number of times a user is allowed to attempt authentication, before giving up and going back to user selection.
2017-07-27
Käyttäjän sallittujen tunnistautumisyritysten lukumäärä, ennen kuin palataan käyttäjävalintaan.
92.
Unable to create transient display:
2017-07-27
Tilapäisnäytön käynnistys epäonnistui:
93.
Unable to activate session:
2017-07-27
Istunnon aktivointi epäonnistui: