Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 517 results
2.
failed to read archive '%.255s'
2015-07-28
nie można odczytać archiwum "%.255s"
3.
unable to create '%.255s'
2015-07-28
nie można utworzyć "%.255s"
5.
invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size
2022-01-06
nieprawidłowy znak "%c" w rozmiarze (archiwum "%.250s", człon "%.16s")
9.
ar member time %jd too large
2022-01-06
czas członu ar %jd jest zbyt duży
15.
character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')
2015-07-28
znak "%c" jest niedozwolony (można użyć tylko liter, cyfr i "%s")
16.
<none>
2014-11-25
<brak>
17.
<empty>
2014-11-25
<pusty>
19.
cannot create base directory for %s
2022-01-06
nie można otworzyć katalogu bazowego dla "%s"
24.
unable to close new file '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć nowego pliku "%.250s"
38.
%s: internal gzip read error: %s
2022-01-06
%s: wewnętrzny błąd odczytu gzip: %s
63.
updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, max=%d)
2015-07-28
katalog "updates" zawiera plik "%.250s" o zbyt długiej nazwie (długość=%d, maksymalnie=%d)
65.
cannot create the dpkg updates directory %s
2022-01-06
nie można utworzyć katalogu "updates" dpkg %s
66.
cannot scan updates directory '%.255s'
2015-07-28
nie można przeszukać katalogu "updates" %.255s
71.
unable to check lock file for dpkg database directory %s
2022-01-06
nie można sprawdzić pliku blokady dla katalogu bazy danych dpkg %s
72.
unable to open/create dpkg frontend lock for directory %s
2022-01-06
nie można otworzyć/utworzyć blokady fasady dpkg dla katalogu %s
73.
unable to open/create dpkg database lock file for directory %s
2022-01-06
nie można otworzyć/utworzyć blokady bazy danych dpkg dla katalogu %s
74.
you do not have permission to lock the dpkg database directory %s
2022-01-06
brak praw do zablokowania katalogu bazy danych dpkg %s
75.
dpkg frontend lock
2022-01-06
blokada fasady dpkg
76.
dpkg database lock
2022-01-06
blokada bazy danych dpkg
78.
cannot create the dpkg database directory %s
2022-01-06
nie można utworzyć katalogu bazy danych dpkg %s
79.
unable to access the dpkg database directory %s
2022-01-06
brak dostępu do katalogu bazy danych dpkg %s
80.
required read/write access to the dpkg database directory %s
2022-01-06
wymagane uprawnienia zapisu/odczytu do katalogu bazy danych dpkg %s
82.
unable to write updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zapisać uaktualnionego pliku "%.250s"
83.
unable to flush updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można opróżnić buforów uaktualnionego pliku "%.250s"
84.
unable to truncate for updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można obciąć uaktualnionego pliku "%.250s"
85.
unable to fsync updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zsynchronizować uaktualnionego pliku "%.250s"
86.
unable to close updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć uaktualnionego pliku "%.250s"
87.
unable to install updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zainstalować uaktualnionego pliku "%.250s"
88.
unable to check existence of '%.250s'
2015-07-28
nie można stwierdzić istnienia "%.250s"
92.
info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg
2014-11-25
format bazy danych informacji (%d) jest nieprawidłowy lub zbyt nowy - proszę spróbować użyć nowszego dpkg
93.
info file %s/%s not associated to any package
2014-11-25
plik informacyjny %s/%s nie jest powiązany z żadnym pakietem
94.
error creating hard link '%.255s'
2015-07-28
nie można utworzyć dowiązania "%.255s"
96.
control file '%s' for package '%s' is missing final newline
2014-11-25
plik kontrolny "%s" dla pakietu "%s" nie zawiera kończącej pustej linii
97.
control file '%s' for package '%s' is missing value
2019-02-23
w pliku kontrolnym "%s" dla pakietu "%s" brakuje wartości
98.
control file '%s' for package '%s' is missing value separator
2019-02-23
w pliku kontrolnym "%s" dla pakietu "%s" brakuje separatora wartości
99.
control file '%s' for package '%s' contains empty filename
2014-11-25
plik kontrolny "%s" dla pakietu "%s" zawiera pustą nazwę pliku
100.
loading control file '%s' for package '%s'
2019-02-23
ładowanie pliku kontrolnego "%s" dla pakietu "%s"
103.
conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'
2015-07-28
konflikt dla ominięcia "%.250s" lub "%.250s"
104.
loading files list file for package '%s'
2019-02-23
ładowanie listy plików pakietu "%.250s"
105.
files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files currently installed
2019-02-23
brak listy plików pakietu "%.250s" - przyjęcie, że pakiet nie ma zainstalowanych plików
107.
files list file for package '%.250s' contains empty filename
2015-07-28
lista plików pakietu "%.250s" zawiera pustą nazwę pliku
110.
invalid statoverride uid %s
2022-01-06
nieprawidłowy uid w pliku statoverride %s
2019-02-23
nieprawidłowe statoverride uid %s
111.
invalid statoverride gid %s
2022-01-06
nieprawidłowy gid %s w pliku statoverride
2019-02-23
nieprawidłowe statoverride gid %s
112.
invalid statoverride mode %s
2022-01-06
nieprawidłowy tryb %s w pliku statoverride
2019-02-23
nieprawidłowe statoverride mode %s
113.
failed to open statoverride file
2022-01-06
nie można otworzyć pliku statoverride
119.
unknown system user '%s' in statoverride file; the system user got removed before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you can remove the override manually with %s
2022-01-06
nieznany użytkownik systemowy "%s" w pliku statoverride - użytkownik został usunięty przed nadpisaniem, co najprawdopodobniej jest błędem pakowania - aby naprawić możesz ręcznie usunąć nadpisanie za pomocą %s
121.
unknown system group '%s' in statoverride file; the system group got removed before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you can remove the override manually with %s
2022-01-06
nieznana grupa systemowa "%s" w pliku statoverride - grupa została usunięta przed nadpisaniem, co najprawdopodobniej jest błędem pakowania - aby naprawić możesz ręcznie usunąć nadpisanie za pomocą %s