Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
7786 of 177 results
77.
boot: rescue acpi=off
type: Content of: <reference><refentry><refsection><informalexample><screen>
boot: rescue acpi=off
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:303
78.
There is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc provides a complete user environment, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Det finns inget dedicerat räddningsläge på denna skiva. Dock, eftersom skivan tillhandahåller en komplett användarmiljö, är det möjligt att använda kommandoraden och/eller de grafiska verktygen som tillhandahålls för att rädda ett trasigt system, och för att använda en webbläsare för att söka efter hjälp. En mängd olika råd och hjälp finns tillgängliga på nätet för de flesta sorters problem som kan orsaka att ditt normala system inte startar upp korrekt.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:334
79.
<keycap>F5</keycap>
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refdescriptor>
<keycap>F5</keycap>
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:355
80.
SPECIAL BOOT PARAMETERS - OVERVIEW
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - ÖVERSIKT
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:356
81.
On a few systems, you may need to specify a parameter at the <literal>boot:</literal> prompt in order to boot the system.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
På ett fåtal system kan du behöva att ange en parameter vid <literal>boot:</literal>-prompten för att kunna starta upp systemet.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:363
82.
On a few systems, you may need to specify a parameter by pressing F6 in order to boot the system.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
På ett fåtal system kan du behöva att ange en parameter genom att trycka på F6 för att kunna starta upp systemet.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:367
83.
For example, Linux may not be able to autodetect your hardware, and you may need to explicitly specify its location or type for it to be recognized.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Exempelvis, Linux kanske inte kan identifiera din maskinvara automatiskt och du kan behöva ange specifikt dess plats eller typ för att den ska kännas igen.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:371
84.
For more information about what boot parameters you can use, press:
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
För mer information om vilka uppstartsparametrar du kan använda, tryck:
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:377
85.
boot parameters for special machines
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><seglistitem><seg>
uppstartsparametrar för speciella maskiner
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:385
86.
boot parameters for various disk controllers
type: Content of: <reference><refentry><refsection><segmentedlist><seglistitem><seg>
uppstartsparametrar för olika diskkontroller
Translated by Daniel Nylander
Reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:390
7786 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arve Eriksson, Daniel Nylander, Joachim Johansson, Mattias Ohlsson, Niklas Herder, Zippert.