Translations by Øyvind A. Holm

Øyvind A. Holm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1468 results
~
Compressed %d of %d nodes; %d (%d%%) remaining
2016-09-04
Pakket %d av %d noder; %d (%d%%) igjen
~
-display <display> Run vim on <display>
2016-09-04
-display <display> Kjør vim på <display>
~
E716: Key not present in Dictionary: %s
2016-09-04
E716: Nøkkelen finnes ikke i ordliste: %s
~
E710: List value has more items than target
2016-09-04
E710: Listeverdien har flere elementer enn mål
~
[New file]
2016-09-04
[Ny fil]
~
with Carbon GUI.
2016-09-04
med Carbon GUI.
~
E719: Cannot use [:] with a Dictionary
2016-09-04
E719: Kan ikke bruke [:] sammen med en ordliste
~
-display <display> Connect vim to this particular X-server
2016-09-04
-display <display> Koble vim til denne spesielle X-tjeneren
~
vim error
2016-09-04
vim-feil
~
E756: Spell checking is not enabled
2016-09-04
E756: Stavekontroll er ikke aktivisert
~
E541: too many items
2016-09-04
E541: For mange elementer
~
with Cocoa GUI.
2016-09-04
med Cocoa GUI.
~
-display <display> Run vim on <display> (also: --display)
2016-09-04
-display <display> Kjør vim på <display> (også: --display)
~
E711: List value has not enough items
2016-09-04
E711: Listeverdien har ikke nok elementer
~
-iconic Start vim iconified
2016-09-04
-iconic Start vim som ikon
1.
E163: There is only one file to edit
2016-09-04
E163: Det er bare en fil å redigere
2.
E164: Cannot go before first file
2016-09-04
E164: Kan ikke gå forbi første fil
3.
E165: Cannot go beyond last file
2016-09-04
E165: Kan ikke gå forbi siste fil
6.
--Deleted--
2016-09-04
--Slettet--
7.
auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>
2016-09-04
fjerner autokommando automatisk: %s <buffer=%d>
8.
E367: No such group: "%s"
2016-09-04
E367: Gruppen finnes ikke: "%s"
11.
E215: Illegal character after *: %s
2016-09-04
E215: Ulovlig tegn etter *: %s
12.
E216: No such event: %s
2016-09-04
E216: Handlingen finnes ikke: %s
13.
E216: No such group or event: %s
2016-09-04
E216: Gruppen eller handlingen finnes ikke: %s
14.
--- Autocommands ---
2019-02-22
--- Autokommandoer ---
15.
E680: <buffer=%d>: invalid buffer number
2016-09-04
E680: <buffer=%d>: Ugyldig buffernummer
16.
E217: Can't execute autocommands for ALL events
2016-09-04
E217: Kan ikke utføre autokommandoer for ALLE hendelser
17.
No matching autocommands
2016-09-04
Ingen samsvarende autokommandoer
18.
E218: autocommand nesting too deep
2016-09-04
E218: Nøsting av autokommandoer for dyp
19.
%s Autocommands for "%s"
2019-02-22
%s Autokommandoer for "%s"
20.
Executing %s
2016-09-04
Utfører %s
21.
autocommand %s
2016-09-04
autokommando %s
27.
[Location List]
2016-09-04
[Plassliste]
30.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2016-09-04
E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ...
31.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2016-09-04
E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ...
34.
E515: No buffers were unloaded
2016-09-04
E515: Ingen buffere ble lastet ut
35.
E516: No buffers were deleted
2016-09-04
E516: Ingen buffere ble slettet
36.
E517: No buffers were wiped out
2016-09-04
E517: Ingen buffere ble visket ut
40.
E90: Cannot unload last buffer
2016-09-04
E90: Kan ikke laste ut siste buffer
41.
E84: No modified buffer found
2016-09-04
E84: Fant ingen modifisert buffer
42.
E85: There is no listed buffer
2016-09-04
E85: Det finnes ingen listede buffere
43.
E87: Cannot go beyond last buffer
2016-09-04
E87: Kan ikke gå forbi siste buffer
44.
E88: Cannot go before first buffer
2016-09-04
E88: Kan ikke gå forbi første buffer
47.
E37: No write since last change (add ! to override)
2016-09-04
E37: Ikke lagret siden forrige forandring (legg til ! for å overstyre)
50.
W14: Warning: List of file names overflow
2016-09-04
W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt
52.
E93: More than one match for %s
2016-09-04
E93: Mer enn ett treff for %s
53.
E94: No matching buffer for %s
2016-09-04
E94: Ingen samsvarende buffer for %s
54.
line %ld
2016-09-04
linje %ld
55.
E95: Buffer with this name already exists
2016-09-04
E95: En buffer med dette navnet finnes allerede
56.
[Modified]
2016-09-04
[Modifisert]