Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 209 results
2.
Sort by _Activity
2020-05-30
_Etkinliğe Göre Sırala
3.
Sort by _Name
2020-05-30
_Ada Göre Sırala
4.
Sort by _Progress
2020-05-30
_İlerlemeye Göre Sırala
5.
Sort by _Queue
2020-05-30
_Kuyruğa Göre Sırala
6.
Sort by Rati_o
2020-05-30
_Orana Göre Sırala
7.
Sort by Stat_e
2020-05-30
_Duruma Göre Sırala
9.
Sort by Time _Left
2020-05-30
_Kalan Süreye Göre Sırala
10.
Sort by Si_ze
2020-05-30
_Boyuta Göre Sırala
11.
_Show Transmission
2020-05-30
Transmission'ı _Göster
13.
Enable Alternative Speed _Limits
2020-05-30
Ek Hız _Sınırlamalarını Etkinleştir
15.
Re_verse Sort Order
2020-05-30
Sıralama Düzenini _Ters Çevir
22.
_Sort Torrents By
2020-05-30
Torrent _Sıralama Şekli
24.
_Edit
2020-05-30
_Düzenle
26.
Copy _Magnet Link to Clipboard
2020-05-30
_Magnet Bağlantısını Panoya Kopyala
27.
Open _URL…
2020-05-30
_URL Aç…
28.
Open URL…
2020-05-30
URL Aç…
29.
Open a torrent
2020-05-30
Bir torrent aç
32.
Start _Now
2020-05-30
_Şimdi Başlat
36.
_Verify Local Data
2020-05-30
Yerel Verileri _Doğrula
39.
_Pause All
2020-05-30
Tümünü _Duraklat
41.
_Start All
2020-05-30
Tümünü _Başlat
43.
Set _Location…
2020-05-30
_Konumu Ayarla…
45.
_Delete Files and Remove
2020-05-30
Dosyaları _Sil ve Kaldır
46.
_New…
2020-05-30
_Yeni…
49.
Select _All
2020-05-30
_Tümünü Seç
50.
Dese_lect All
2020-05-30
Tümünün Seçimini _Kaldır
52.
Open Fold_er
2020-05-30
_Klasörü Aç
54.
Ask Tracker for _More Peers
2020-05-30
İzleyiciye Daha _Fazla Eş Sor
59.
Present Main Window
2020-05-30
Ana Pencereyi Sun
60.
Use global settings
2020-05-30
Evrensel ayarları kullan
61.
Seed regardless of ratio
2020-05-30
Orandan bağımsız gönderim
62.
Stop seeding at ratio:
2020-05-30
Şu oranda gönderimi durdur:
63.
Seed regardless of activity
2020-05-30
Etkinlikten bağımsız gönderim
64.
Stop seeding if idle for N minutes:
2020-05-30
Şu dakika boyunca boşsa gönderimi durdur:
66.
Honor global _limits
2020-05-30
Evrensel _sınırlamalara uy
67.
Limit _download speed (%s):
2020-05-30
_İndirme hızı sınırlaması (%s):
68.
Limit _upload speed (%s):
2020-05-30
_Yükleme hızı sınırlaması (%s):
70.
Seeding Limits
2020-05-30
Gönderim Sınırlamaları
72.
_Idle:
2020-05-30
_Boşluk:
74.
_Maximum peers:
2020-05-30
En _fazla eş:
75.
Queued for verification
2020-05-30
Doğrulama için sıralandı
76.
Verifying local data
2020-05-30
Yerel veriler doğrulanıyor
77.
Queued for download
2020-05-30
İndirme için sıralandı
79.
Queued for seeding
2020-05-30
Gönderim için sıralandı
81.
Finished
2020-05-30
Tamamlandı
83.
N/A
2020-05-30
N/A
85.
No Torrents Selected
2020-05-30
Seçili Torrent Yok
86.
Private to this tracker -- DHT and PEX disabled
2020-05-30
Bu izleyiciye özel -- DHT ve PEX etkisizleştirildi
89.
Created on %1$s
2020-05-30
%1$s tarihinde oluşturuldu
90.
Created by %1$s on %2$s
2020-05-30
%1$s tarafından %2$s tarihinde oluşturuldu