Translations by Dejan Dežman

Dejan Dežman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 63 results
6.
Sort by Rati_o
2009-07-24
Razvrsti po _razmerju
7.
Sort by Stat_e
2009-07-24
Razvrsti po s_tanju
9.
Sort by Time _Left
2009-07-24
Razvrsti po _napredku
10.
Sort by Si_ze
2009-07-24
Razvrsti po _velikosti
15.
Re_verse Sort Order
2009-07-24
Obratni vrstni _red
39.
_Pause All
2009-07-24
_Začasno ustavi vse
40.
Pause all torrents
2009-07-24
Začasno ustavi vse torrente
41.
_Start All
2009-07-24
_Zaženi vse
42.
Start all torrents
2009-07-24
Zaženi vse torrente
51.
Torrent properties
2009-07-24
Lastnosti torrenta
65.
Speed
2009-07-24
Hitrost
66.
Honor global _limits
2009-07-24
Upoštevaj globalne _omejitve
69.
Torrent _priority:
2009-07-24
_Prioriteta torrenta
76.
Verifying local data
2009-07-24
Preverjanje lokalnih podatkov
86.
Private to this tracker -- DHT and PEX disabled
2009-07-24
Lastno sledilniku -- DHT in PEX onemogočena
88.
Created by %1$s
2009-07-24
Ustvarjeno od %1$s
89.
Created on %1$s
2009-07-24
Ustvarjeno v %1$s
90.
Created by %1$s on %2$s
2009-07-24
Ustvarjeno od %1$s v %2$s
92.
%1$s (%2$'d piece @ %3$s)
%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)
2009-07-24
%1$s (%2$'d kosi @ %3$s)
%1$s (%2$'d kos @ %3$s)
%1$s (%2$'d kosa @ %3$s)
%1$s (%2$'d kosi @ %3$s)
93.
%1$s (%2$'d piece)
%1$s (%2$'d pieces)
2009-07-24
%1$s (%2$'d kosi)
%1$s (%2$'d kos)
%1$s (%2$'d kosa)
%1$s (%2$'d kosi)
97.
%1$s (+%2$s corrupt)
2009-07-24
%1$s (+%2$s pokvarjen)
101.
Active now
2009-07-24
Aktiviraj zdaj
102.
%1$s ago
2009-07-24
pred %1$s
104.
Torrent size:
2009-07-24
Velikost torrenta
109.
Running time:
2009-07-24
Čas delovanja:
111.
Last activity:
2009-07-24
Zadnja aktivnost:
114.
Location:
2009-07-24
Lokacija:
117.
Origin:
2009-07-24
Izvor:
174.
%s Properties
2009-07-24
Lastnosti %s
175.
%'d Torrent Properties
2009-07-24
%'d lastnosti torrenta
190.
Download
2009-07-24
Prenesi
247.
Torrent Added
2009-07-24
Torrent dodan
262.
Moving "%s"
2009-07-24
Premikanje "%s"
265.
Set Torrent Location
2009-07-24
Nastavi lokacijo torrenta
267.
Torrent _location:
2009-07-24
_Lokacija torrenta:
268.
_Move from the current folder
2009-07-24
_Premakni iz trenutnega imenika
307.
Transmission Up: %1$s %2$s Down: %3$s %4$s
2009-07-24
Prenos Gor: %1$s %2$s Dol: %3$s %4$s
312.
Save to _Location:
2009-07-24
Shrani na _lokacijo:
332.
<b>Update succeeded!</b>
2009-07-24
<b>Posodobitev končana uspešno!</b>
334.
Update Blocklist
2009-07-24
Posodobi seznam blokad
336.
Allow encryption
2009-07-24
Dovoli šifriranje
337.
Prefer encryption
2009-07-24
Priporoči šifriranje
338.
Require encryption
2009-07-24
Zahtevaj šifriranje
339.
Privacy
2009-07-24
Zasebnost
340.
_Encryption mode:
2009-07-24
Način _šifriranja:
347.
_Open web client
2009-07-24
_Odpri spletnega klienta
355.
Every Day
2009-07-24
Vsak dan
356.
Weekdays
2009-07-24
Delovni dnevi
357.
Weekends
2009-07-24
Konci tedna
358.
Sunday
2009-07-24
Nedelja