Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 91 results
70.
Seeding Limits
2020-05-30
Seedlimieten
71.
_Ratio:
2020-05-30
Ve_rhouding:
78.
Downloading
2020-05-30
Downloaden
83.
N/A
2020-05-30
n.v.t.
96.
%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available); %4$s Unverified
2020-05-30
%1$s (%2$s%% van %3$s%% beschikbaar); %4$s niet geverifieerd
119.
Web Seeds
2020-05-30
Webseeds
130.
They Cancelled
2020-05-30
Afgebroken door hen
137.
Peer has unchoked us, but we're not interested
2020-05-30
We zouden van deze peer kunnen downloaden, maar willen dat niet
138.
We unchoked this peer, but they're not interested
2020-05-30
Deze peer zou van ons kunnen downloaden, maar wil dat niet
140.
Peer was found through Peer Exchange (PEX)
2020-05-30
Peer is gevonden via peeruitwisseling (PEX)
147.
Got an error %1$s"%2$s"%3$s %4$s ago
2020-05-30
Foutmelding %1$s‘%2$s’%3$s %4$s geleden
157.
List contains invalid URLs
2020-05-30
De lijst bevat ongeldige URL’s
161.
To add a backup URL, add it on the line after the primary URL. To add another primary URL, add it after a blank line.
2020-05-30
Een back-up-URL voegt u op de regel na de primaire URL toe. Een extra primaire URL voegt u na een lege regel toe.
168.
Show _backup trackers
2020-05-30
_Back-uptrackers tonen
171.
File listing not available for combined torrent properties
2020-05-30
Bestandenlijst niet beschikbaar voor gecombineerde torrenteigenschappen
176.
Remove torrent?
Remove %d torrents?
2020-05-30
Torrent verwijderen?
%d torrents verwijderen?
186.
Unable to rename file as "%s": %s
2020-05-30
Kan bestand niet hernoemen naar ‘%s’ : %s
197.
_Show %'d of:
2020-05-30
%'d t_onen van:
198.
Error registering Transmission as a %s handler: %s
2020-05-30
Foutmelding bij registreren van Transmission als verwerker van %s: %s
202.
Start minimized in notification area
2020-05-30
Geminimaliseerd in het notificatievak starten
205.
[torrent files or urls]
2020-05-30
[torrentbestanden of url’s]
207.
Transmission is a file sharing program. When you run a torrent, its data will be made available to others by means of upload. Any content you share is your sole responsibility.
2020-05-30
Transmission is een programma om bestanden te delen. Wanneer er een torrent wordt binnengehaald, worden de gegevens ook beschikbaar gesteld aan anderen via uploaden. Het delen van bestanden is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.
208.
I _Agree
2020-05-30
Ik ga _akkoord
215.
Copyright (c) The Transmission Project
2020-05-30
Auteursrecht (c) het Transmission-project
216.
translator-credits
2020-05-30
Jan Geboers Arnout Lok Maarten Van Coile Nathan Follens Launchpad-bijdragen: Albert Pool https://launchpad.net/~albertpool Andrew Starr-Bochicchio https://launchpad.net/~andrewsomething Arien Lam https://launchpad.net/~h-a-lam-deactivatedaccount Arnout Lok https://launchpad.net/~arnout-lok Balaam's Miracle https://launchpad.net/~balaam-balaamsmiracle Benno Schulenberg https://launchpad.net/~bennoschulenberg Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn Jamie Strandboge https://launchpad.net/~jdstrand Jan Klopper https://launchpad.net/~janklopper-innerheight Krzysztof Klimonda https://launchpad.net/~kklimonda Pjotr https://launchpad.net/~a5on Pjotr12345 https://launchpad.net/~computertip Rachid https://launchpad.net/~rachidbm Redmar https://launchpad.net/~redmar Robert Ancell https://launchpad.net/~robert-ancell S https://launchpad.net/~hvhgyvvyr-deactivatedaccount Taygeto https://launchpad.net/~taygeto Tim https://launchpad.net/~timothymctim Toorgedm https://launchpad.net/~toorgedm Tralalalala https://launchpad.net/~tralalalala Ward De Ridder https://launchpad.net/~warddr Wouter Bolsterlee https://launchpad.net/~uws Yentl https://launchpad.net/~yentlvt dvdmeer https://launchpad.net/~dennis-dvdmeer friendly demon https://launchpad.net/~verstraete-kenny korst https://launchpad.net/~jasperkorst rob https://launchpad.net/~rvdb
217.
Creating "%s"
2020-05-30
‘%s’ aan het aanmaken
219.
Error: invalid announce URL "%s"
2020-05-30
Fout: ongeldige aankondigings-URL ‘%s’
222.
Error writing "%s": %s
2020-05-30
Fout bij het schrijven van ‘%s’: %s
238.
Save Log
2020-05-30
Logboek opslaan
293.
Downloading metadata from %1$'d %2$s (%3$d%% done)
2020-05-30
Metagegevens van %1$'d %2$s downloaden (%3$d%% voltooid)
295.
Downloading from %1$'d of %2$'d %3$s and %4$'d %5$s
2020-05-30
Aan het downloaden van %1$'d van %2$'d %3$s en %4$'d %5$s
297.
Downloading from %1$'d %2$s
2020-05-30
Aan het downloaden van %1$'d %2$s
298.
Downloading from %1$'d of %2$'d %3$s
2020-05-30
Aan het downloaden van %1$'d van %2$'d %3$s
300.
Couldn't read "%s": %s
2020-05-30
Kon ‘%s’ niet lezen: %s
301.
Skipping unknown torrent "%s"
2020-05-30
Onbekende torrent ‘%s’ overslaan
309.
Automatically add .torrent files _from:
2020-05-30
.torrentbestanden automatisch toevoegen _vanuit:
310.
Show the Torrent Options _dialog
2020-05-30
Toon het _dialoogvenster Torrentopties
314.
Ma_ximum active downloads:
2020-05-30
Maximum aantal actieve _downloads:
315.
Downloads sharing data in the last _N minutes are active:
2020-05-30
Downloads die gegevens delen in de laatste N minuten zijn _actief:
316.
Incomplete
2020-05-30
Onvoltooid
317.
Append "._part" to incomplete files' names
2020-05-30
‘._part’ aan de namen van onvoltooide bestanden toevoegen
318.
Keep _incomplete torrents in:
2020-05-30
Onvoltooide torrents bewaren in:
335.
Getting new blocklist…
2020-05-30
Nieuwe blokkadelijst wordt opgehaald…
340.
_Encryption mode:
2020-05-30
V_ersleutelingsmodus:
345.
Remote Control
2020-05-30
Bedienen op afstand
346.
Allow _remote access
2020-05-30
Sta _bediening op afstand toe
349.
Use _authentication
2020-05-30
Gebruik _authenticatie
352.
Only allow these IP a_ddresses:
2020-05-30
Alleen de volgende IP-_adressen toegang geven:
356.
Weekdays
2020-05-30
Weekdagen
357.
Weekends
2020-05-30
Weekends