Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
119.
Web Seeds
2020-05-30
Saityno skleidėjai
173.
Options
2020-05-30
Parametrai
186.
Unable to rename file as "%s": %s
2020-05-30
Nepavyko pervadinti failą kaip "%s": %s
198.
Error registering Transmission as a %s handler: %s
2020-05-30
Klaida, registruojant Transmission kaip %s doroklę: %s
206.
%s Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2020-05-30
%s Paleiskite „%s --help“, jei norite susipažinti su visais galimais komandų eilutės parametrais.
207.
Transmission is a file sharing program. When you run a torrent, its data will be made available to others by means of upload. Any content you share is your sole responsibility.
2020-05-30
Transmission yra failų bendrinimo programa. Kai paleidžiate torentą, jo duomenys, išsiuntimo tikslais, bus prieinami kitiems asmenims. Bet koks jūsų bendrinamas turinys yra tik jūsų asmeninė atsakomybė.
208.
I _Agree
2020-05-30
Aš _sutinku
250.
Torrent Options
2020-05-30
Torento parametrai
258.
Show _options dialog
2020-05-30
Rodyti _parametrų dialogą
293.
Downloading metadata from %1$'d %2$s (%3$d%% done)
2020-05-30
Atsiunčiami metaduomenys iš %1$'d %2$s (%3$d%% atlikta)
296.
web seed
web seeds
2020-05-30
saityno skleidėjas
saityno skleidėjai
saityno skleidėjų
297.
Downloading from %1$'d %2$s
2020-05-30
Atsiunčiama iš %1$'d %2$s
298.
Downloading from %1$'d of %2$'d %3$s
2020-05-30
Atsiunčiama iš %1$'d iš %2$'d %3$s
310.
Show the Torrent Options _dialog
2020-05-30
Rodyti torento parametrų _dialogą
311.
_Start added torrents
2020-05-30
_Paleisti pridėtus torentus
313.
Download Queue
2020-05-30
Atsiuntimų eilė
314.
Ma_ximum active downloads:
2020-05-30
Dau_giausia aktyvių atsiuntimų:
346.
Allow _remote access
2020-05-30
Leisti _nuotolinę prieigą
434.
The torrent file "%s" is already in use by "%s."
2020-05-30
Torento failą "%s" jau naudoja "%s."
441.
Could not connect to tracker
2020-05-30
Nepavyko prisijungti prie sekiklio
442.
Tracker did not respond
2020-05-30
Sekiklis neatsakė
443.
Success
2020-05-30
Pavyko
444.
Tracker gave HTTP response code %1$ld (%2$s)
2020-05-30
Sekiklis grąžino HTTP atsakymo kodą %1$ld (%2$s)
447.
Connection failed
2020-05-30
Ryšys patyrė nesėkmę
453.
Couldn't get directory for "%1$s": %2$s
2020-05-30
Nepavyko gauti katalogo, skirto "%1$s": %2$s
458.
Couldn't preallocate file "%1$s" (%2$s, size: %3$<PRIu64>): %4$s
2020-05-30
Nepavyko iš anksto paskirstyti failo "%1$s" (%2$s, dydis: %3$<PRIu64>): %4$s
459.
Preallocated file "%1$s" (%2$s, size: %3$<PRIu64>)
2020-05-30
Iš anksto paskirstytas failas "%1$s" (%2$s, dydis: %3$<PRIu64>)
477.
Searching for web interface file "%s"
2020-05-30
Ieškoma saityno sąsajos failo "%s"
486.
Couldn't find settings key "%s"
2020-05-30
Nepavyko rasti nustatymų rakto "%s"
487.
%s is not a valid address
2020-05-30
%s yra netinkamas adresas
514.
Unable to parse file content
2020-05-30
Nepavyko išanalizuoti failo turinio