Translations by Никола Павловић

Никола Павловић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
200.
Display immediately
2011-07-23
Прикажи одмах
201.
Display weekly
2011-07-23
Приказуј сваке недеље
202.
Display every two weeks
2011-07-23
Приазуј сваке две недеље
203.
For any new version
2011-07-23
За сваку нову верзију
204.
For long-term support versions
2011-07-23
За верзије са дугорочном подршком
206.
Download automatically
2011-07-23
Преузми аутоматски
207.
Download and install automatically
2011-07-23
Преузми и инсталирај аутоматски
219.
Automatically check for updates:
2011-07-23
Аутоматски проверавај ажурирања
220.
When there are security updates:
2011-07-23
Кад има сигурносних ажурирања:
221.
When there are other updates:
2011-07-23
Кад има других ажурирања:
222.
Notify me of a new Ubuntu version:
2011-07-23
Обавести ме о новој верзији Убунту-а:
247.
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be performed to find the best mirror for your location.
2011-07-23
<b><big>Проверавам сервере за преузимањеs</big></b> Серија тестова ће бити извршена ради налажења најбољег сервера за вашу локацију.