Translations by Michał Sawicz

Michał Sawicz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
33.
Rotate _Left
2009-12-21
Obróć w _lewo
34.
Rotate _Right
2009-12-21
Obróć w _prawo
35.
_Crop
2009-12-21
_Przytnij
36.
_None
2009-12-21
_Brak
37.
A_4
2009-12-21
A_4
38.
A_5
2009-12-21
A_5
39.
A_6
2009-12-21
A_6
40.
_Letter
2009-12-21
_Letter
41.
Le_gal
2009-12-21
Le_gal
44.
_Custom
2009-12-21
Rozmiar _użytkownika
45.
_Rotate Crop
2009-12-21
Obróć obszar przycięcia
49.
All Pages From _Feeder
2009-12-21
_Wszystkie strony z podajnika
65.
No scanners detected
2009-12-21
Nie wykryto żadnych skanerów
66.
Please check your scanner is connected and powered on
2009-12-21
Sprawdź, czy skaner jest podłączony i włączony
85.
Failed to save file
2009-12-21
Błąd podczas zapisywania pliku
100.
Simple document scanning tool
2009-12-21
Proste narzędzie do skanowania
126.
Preferences
2009-12-21
Preferencje
135.
_Authorize
2009-12-21
_Autoryzuj
136.
_Username for resource:
2009-12-21
Nazwa _użytkownika dla zasobu:
137.
_Password:
2009-12-21
_Hasło:
190.
Unable to connect to scanner
2009-12-21
Błąd połączenia ze skanerem
193.
Unable to start scan
2009-12-21
Błąd rozpoczęcia skanowania
194.
Error communicating with scanner
2009-12-21
Błąd w komunikacji ze skanerem
198.
Failed to scan
2009-12-21
Błąd skanowania