Translations by Mateusz Drożdżyński

Mateusz Drożdżyński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
69.
_Artists and albums
2005-12-12
_Artyści i albumy
71.
G_enres, artists and albums
2005-12-12
_Gatunki, artyści i albumy
106.
_Close
2005-12-12
Z_amknij
122.
_Save to File...
2005-12-13
_Zapisz do pliku...
124.
Save Playlist
2005-12-12
Zapis listę odtwarzania
125.
_Cancel
2005-12-13
_Anuluj
216.
Failed to create a source element; check your installation
2005-12-13
Próba utworzenia elementu źródłowego nie powiodła się; sprawdź poprawność swojej instalacji
367.
_Share my music
2005-12-12
Udo_stępnij moją muzykę
380.
The music share '%s' requires a password to connect
2005-12-16
Aby skorzystać z zasobów '%s' musisz podać hasło
441.
%lu kbps
2005-12-13
%lu kbps
645.
Quit Rhythmbox
2005-12-13
Zakończ pracę Rhythmboksa
648.
Jump to next song
2005-12-13
Przejdź do następnego utworu
2005-12-13
Przejdź do następnego utworu
649.
Jump to previous song
2005-12-13
Przejdź do poprzedniego utworu
2005-12-13
Przejdź do poprzedniego utworu
651.
Resume playback if currently paused
2005-12-12
Wznów odtwarzanie jeśli zostało ono zatrzymane
652.
Pause playback if currently playing
2005-12-12
Zatrzymaj odtwarzanie jeśli ono trwa
697.
Couldn't access %s: %s
2005-12-12
Brak dostępu do %s: %s
730.
Couldn't display help
2005-12-12
Nie można wyświetlić pomocy
744.
The playlist file may be in an unknown format or corrupted.
2005-12-12
Lista odtwarzania jest nieznanego formatu lub została uszkodzona.
747.
Couldn't read playlist
2005-12-12
Nie można odczytać listy odtwarzania
749.
Load Playlist
2005-12-12
Wczytaj listę odtwarzania
750.
Couldn't save playlist
2005-12-13
Nie można zapisać listy odtwarzania
757.
Start playback
2005-12-13
Rozpocznij odtwarzanie
2005-12-13
Rozpocznij odtwarzanie
2005-12-13
Rozpocznij odtwarzanie
761.
Unknown song URI: %s
2005-12-12
Nieznany URI utworu: %s
764.
Stream error
2005-12-13
Błąd strumienia
768.
No previous song
2005-12-13
Brak poprzedniego utworu
769.
No next song
2005-12-13
Brak następnego utworu
775.
Linear looping
2005-12-13
Pętla liniowa
2005-12-13
Pętla liniowa
805.
Library
2005-12-13
Kolekcja
870.
Play Count
2005-12-13
Licznik odtwarzań
871.
Last Played
2005-12-13
Ostatnio odtwarzane
913.
_In reverse alphabetical order
2005-12-13
W od_wrotnej kolejności alfabetycznej
920.
W_ith more highly rated tracks first
2005-12-13
Z lep_iej ocenianymi utworami
922.
W_ith more often played songs first
2005-12-13
Z częśc_iej odtwarzanymi utworami na początku
926.
W_ith longer tracks first
2005-12-13
Z dłuż_szymi utworami na początku
928.
_In decreasing order
2005-12-13
W ko_lejności malejącej
932.
W_ith more recently added tracks first
2005-12-13
Z ostatnio dodanymi utworami na początku
942.
at least
2005-12-13
conajmniej
943.
at most
2005-12-13
najwyżej
948.
in the last
2005-12-13
w przeciągu ostatnich
965.
Unknown file name
2005-12-13
Nieznana nazwa pliku
966.
On the desktop
2005-12-13
Na pulpicie
967.
Unknown location
2005-12-13
Nieznane położenie