Translations by Basri

Basri has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
184.
Ethernet network
2013-03-25
Ethernet ağı
223.
An IP address, or a comma-separated list of IP addresses, to look for when checking the link status.
2013-03-25
Bağllantının durumu kontrol edilirken aranacak bir IP adresi ya da virgülle ayrılmış bir IP adresleri listesi.
332.
All _users may connect to this network
2013-03-25
Tüm _kullanıcılar bu ağa bağlanabilirler
653.
Could not create connection
2013-03-25
Bağlantı oluşturulamadı
655.
Unknown error creating connection editor dialog.
2013-03-25
Bağlantı düzenleyici diyalogu oluşturulurken hata meydana geldi
706.
Could not load bond user interface.
2013-03-25
Bağ kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
708.
Bond connection %d
2013-03-25
Bağ bağlantısı %d
709.
Bridge Port
2013-03-25
Köprü Bağlantı Birimi
710.
Could not load bridge port user interface.
2013-03-25
Köprü bağlantı birimi kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
711.
Could not load bridge user interface.
2013-03-25
Köprü kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
712.
Bridge connection %d
2013-03-25
Köprü bağlantısı %d
720.
Could not load ethernet user interface.
2013-03-25
Ethernet kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
726.
The zone defines the trust level of the connection. Default is not a regular zone, selecting it results in the use of the default zone set in the firewall. Only usable if firewalld is active.
2013-03-25
Bölge, bağlantının güven düzeyini belirtir. Varsayılan değer düzenli bir bölge değildir, bunun seçilmesi güvenlik duvarında ayarlanan varsayılan bölgenin kullanımı sonucunu doğurur. Yalnızca güvenlik duvarı etkin ise kullanılabilir.
727.
Could not load General user interface.
2013-03-25
Genel kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
729.
Could not load InfiniBand user interface.
2013-03-25
Infiniband kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
731.
InfiniBand connection %d
2013-03-25
InfiniBand bağlantısı %d
790.
Could not load vlan user interface.
2013-03-25
vlan kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
792.
VLAN connection %d
2013-03-25
VLAN bağlantısı %d
807.
Could not load Wi-Fi security user interface; missing Wi-Fi setting.
2013-03-25
Wi-Fi güvenliği kullanıcı arayüzü yüklenemedi; Wi-Fi ayarı eksik.
809.
Could not load Wi-Fi security user interface.
2013-03-25
Wi-Fi güvenliği kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
815.
Could not load Wi-Fi user interface.
2013-03-25
Wi-Fi kullanıcı arayüzü yüklenemedi.
818.
Wi-Fi connection %d
2013-03-25
Wi-Fi bağlantısı %d
844.
LTE
2013-03-25
LTE