Translations by Basri

Basri has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
17.
Where to perform recursive search
2016-09-21
Alt dizinleri de içeren arama nerede yapılsın
19.
Filter the search dates using either last used or last modified
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz
20.
Filter the search dates using either last used or last modified.
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz.
22.
If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu item to bypass the Trash.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, Çöp'e göndermeden kalıcı olarak sil seçeneği gösterir.
24.
If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links from the copied or selected files.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, kopyalanan ya da seçilen dosyalardan bağ oluşturma seçenekleri gösterir.
25.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash
2016-09-21
Dosya silerken ya da Çöp'ü boşaltırken onay istensin
33.
Show the package installer for unknown MIME types
2016-09-21
Bilinmeyen MIME türleri için paket yükleyicisini göster
34.
Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME type is opened, in order to search for an application to handle it.
2016-09-21
Bilinmeyen bir MIME türü açılması halinde bu dosyayı işleyecek bir uygulama aramak için bir paket yükleyicisi diyalog kutusu gösterilsin
299.
Not allowed to set permissions
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
300.
Not allowed to set owner
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
302.
Not allowed to set group
2013-01-03
Grup belirlenmesine izin verilmiyor
313.
Font
2013-01-03
Yazı Tipi
314.
Archive
2013-01-03
Arşiv
317.
Contacts
2013-01-03
Kişiler
318.
Calendar
2013-01-03
Takvim
319.
Document
2013-01-03
Belge
321.
Spreadsheet
2013-01-03
Hesap Tablosu
2013-01-03
Hesap Tablosu
324.
Folder
2013-01-03
Dizin
327.
Link (broken)
2013-01-03
Bağ (kırık)
397.
This remote location does not support sending items to the trash.
2013-01-03
Bu uzak konum öğelerin çöpe yollanmasını desteklemiyor.
405.
Unable to access “%s”
2013-01-03
"%s" öğesine erişilemiyor
413.
Error while moving files to trash.
2013-01-03
Dosyalar çöpe taşınırken hata oluştu.
2013-01-03
Dosyalar çöpe taşınırken hata oluştu.
422.
You do not have permissions to access the destination folder.
2013-01-03
Hedef dizine erişim için gerekli izinleriniz bulunmuyor.
2013-01-03
Hedef dizine erişim için gerekli izinleriniz bulunmuyor.
423.
There was an error getting information about the destination.
2013-01-03
Hedef hakkında bilgi alınırken bir hata oluştu.
2013-01-03
Hedef hakkında bilgi alınırken bir hata oluştu.
456.
The source file would be overwritten by the destination.
2013-01-03
Hedef, kaynak dosya içeriğinin yerine geçecektir.
2013-01-03
Hedef, kaynak dosya içeriğinin yerine geçecektir.
697.
Merge folder “%s”?
2013-01-03
“%s” dizini birleştirilsin mi?
698.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2016-01-21
Birleştirme işlemi sonucunda, dizinde kopyalanan dosyalar çakışan herhangi bir dosya önce onay istenecektir.
699.
An older folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dizin mevcut.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dizin zaten mevcut.
700.
A newer folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha yeni bir dizin mevcut.
701.
Another folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dizin mevcut.
702.
Replace folder “%s”?
2013-01-03
“%s” dizini değiştirilsin mi?
704.
A folder with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dizin mevcut.
705.
Replace file “%s”?
2013-01-03
“%s” dosyası değiştirilsin mi?
707.
An older file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha eski bir dosya mevcut.
708.
A newer file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
“%s” içinde aynı adı taşıyan daha yeni bir dosya mevcut.
709.
Another file with the same name already exists in “%s”.
2013-01-03
"%s” içinde aynı adı taşıyan başka bir dosya mevcut.