Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 175 results
~
org.gnome.DiskUtility
2019-03-11
org.gnome.DiskUtility
4.
Write Disk Images to Devices
2015-11-09
Упишите одразе диска на уређаје
7.
GNOME Disks
2015-11-09
Дискови
8.
Disk management utility for GNOME
2015-11-09
Гном алатка за управљање дисковима
9.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2015-11-09
Дискови вам пружају лак начин за проверу, форматирање, партиционисање и подешавање дискова и блок уређаја.
15.
disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
2019-03-11
диск;уређај;волумен;чврсти диск;хдд;цд-ром;цдром;двд;партиција;исо;отисак;слика;резерва;повраћај;пробни тест;раид;лукс;шифровање;С.М.А.Р.Т.;смарт;disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
34.
Ignored, kept for compatibility
2021-03-15
Занемарено, задржано ради подударности
37.
--format-device must not be used together with --restore-disk-image
2021-03-15
„--format-device“ се не може користити са „--restore-disk-image“
137.
Total LBAs Written
2019-03-11
Укупно уписаних ЛБА
138.
The amount of data written during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина уписаних података у току животног века диска
139.
Total LBAs Read
2019-03-11
Укупно прочитаних ЛБА
140.
The amount of data read during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина прочитаних података у току животног века диска
192.
%u sample
%u samples
2015-11-09
%u узорак
%u узорка
%u узорака
200.
Benchmarking device
2019-03-11
Оцењивачки уређај
216.
Error changing passphrase
2015-11-09
Грешка приликом измене фразе
219.
Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file
2015-11-09
Измена фразе за откључавање, за овај уређај ће такође ажурирати фразу на коју указује датотека <i>/etc/crypttab</i>
220.
The strength of the passphrase
2015-11-09
Јачина фразе
221.
%s — %s
2018-03-17
%s — %s
222.
%s (%.1f%%)
2018-03-17
%s (%.1f%%)
242.
_Previous
2018-03-17
_Претходни
243.
Cre_ate
2018-03-17
_Направи
244.
Form_at
2018-03-17
_Форматирај
245.
N_ext
2018-03-17
Следе_ћи
250.
Custom Format
2018-03-17
Произвољно форматирање
251.
Set Password
2018-03-17
Подеси лозинку
252.
Confirm Details
2018-03-17
Потврди детаље
254.
XFS — Linux Filesystem
2018-03-17
XFS — Линуксов систем датотека
255.
Linux Swap Partition
2018-03-17
Линукс разменска партиција
256.
Btrfs — Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots
2018-03-17
Бтрфс — Линуксов систем датотека који копира при писању, за снимке стања
257.
F2FS — Flash Storage Linux Filesystem
2018-03-17
F2FS — Линуксов систем датотека за флеш меморију
258.
exFAT — Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards
2018-03-17
exFAT — Виндоузов систем датотека за флеш меморију, користи се за SDXC картице
259.
UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems
2018-03-17
UDF — Унверзални формат диска, за преносиве уређаје на многим системима
260.
No Filesystem
2018-03-17
Без система датотека
261.
The utility %s is missing.
2018-03-17
Алатка %s недостаје.
264.
The passwords do not match
2018-03-17
Лозинке се не подударају
271.
Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>
2015-11-09
Само фраза на коју се односи <i>/etc/crypttab</i> ће бити измењена. Да измените фразу на диску, користите <i>Промени фразу…</i>
315.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ са уређаја са датим важним подацима производа
317.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ било ког уређаја повезаног на датом порту или адреси
330.
Error setting partition flags
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставица партиције
344.
Error mounting the filesystem
2022-02-11
Грешка приликом монтирања система датотека
2018-03-17
Грешка прликом монтирања система датотека
360.
Select a Keyfile
2019-03-11
Изабери кључ-датотеку
362.
Invalid PIM
2019-03-11
Неисправан ЛИЧ (PIM)
363.
The encryption passphrase was retrieved from the keyring
2015-11-09
Фраза шифровања је довучена из привеска кључева
364.
Set options to unlock
2019-03-11
Постави опције откључавања
365.
Volumes Grid
2015-11-09
Мрежа волумена
369.
Partition %u: %s
2015-11-09
Партиција %u: %s
370.
Partition %u
2015-11-09
%u. партиција
395.
Unlocked
2019-03-11
Откључан
396.
Locked
2019-03-11
Закључан