Translations by Anders Jonsson

Anders Jonsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
11.
Digit
2021-11-16
Siffra
13.
Symbols
2021-11-16
Symboler
19.
Column spacing
2021-11-16
Kolumnavstånd
20.
The amount of space between two consecutive columns
2021-11-16
Mängden utrymme mellan två efterföljande kolumner
21.
Row spacing
2021-11-16
Radavstånd
22.
The amount of space between two consecutive rows
2021-11-16
Mängden utrymme mellan två efterföljande rader
30.
Whether the widget is folded
2021-11-16
Huruvida komponenten är ihopvikt
31.
Folded
2021-11-16
Ihopvikt
32.
Horizontally homogeneous folded
2021-11-16
Vågrätt homogent ihopvikt
33.
Horizontally homogeneous sizing when the leaflet is folded
2021-11-16
Vågrätt homogen omformning när broschyren är ihopvikt
34.
Vertically homogeneous folded
2021-11-16
Lodrätt homogent ihopvikt
35.
Vertically homogeneous sizing when the leaflet is folded
2021-11-16
Lodrätt homogen omformning när broschyren är ihopvikt
36.
Box horizontally homogeneous
2021-11-16
Vågrätt homogent utfälld
37.
Horizontally homogeneous sizing when the leaflet is unfolded
2021-11-16
Vågrätt homogen omformning när broschyren är utfälld
38.
Box vertically homogeneous
2021-11-16
Lodrätt homogent utfälld
39.
Vertically homogeneous sizing when the leaflet is unfolded
2021-11-16
Lodrätt homogen omformning när broschyren är utfälld
40.
Visible child
2021-11-16
Synlig underordnad
41.
The widget currently visible when the leaflet is folded
2021-11-16
Komponenten som för närvarande är synlig när broschyren är ihopvikt
42.
Name of visible child
2021-11-16
Namn på synlig underordnad
43.
The name of the widget currently visible when the children are stacked
2021-11-16
Namnet på komponenten som för närvarande är synlig när de underordnade är staplade
46.
Mode transition duration
2021-11-16
Längd på lägesövergång
47.
The mode transition animation duration, in milliseconds
2021-11-16
Längd på lägesövergångsanimeringen i millisekunder
49.
The type of animation used to transition between children
2021-11-16
Den typ av animering som används vid övergång mellan underordnade
50.
Child transition duration
2021-11-16
Längd för övergång mellan underordnade
51.
The child transition animation duration, in milliseconds
2021-11-16
Animeringslängden för övergången mellan underordnade i millisekunder
52.
Child transition running
2021-11-16
Övergång mellan underordnade körs
53.
Whether or not the child transition is currently running
2021-11-16
Huruvida övergången mellan underordnade körs för närvarande
54.
Interpolate size
2021-11-16
Interpolera storlek
55.
Whether or not the size should smoothly change when changing between differently sized children
2021-11-16
Huruvida storleken mjukt ska ändras vid ändring mellan underordnade av olika storlekar
56.
Name
2021-11-16
Namn
57.
The name of the child page
2021-11-16
Namnet på den underordnade sidan
58.
Selection mode
2021-11-16
Markeringsläge
59.
Whether or not the title bar is in selection mode
2021-11-16
Huruvida namnlisten är i markeringsläge