Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 820 results
6.
Network
2011-05-21
Xarxa
11.
Settings
2014-05-29
Paràmetres
28.
Applications
2011-05-21
Aplicacions
43.
Notifications
2014-05-29
Notificacions
50.
Reset
2008-10-15
Reinicia
66.
_Cancel
2011-05-21
_Cancel·la
68.
multiple sizes
2009-09-23
mides múltiples
69.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
70.
No Desktop Background
2011-05-21
Sense imatge de fons de l'escriptori
2009-03-04
Sense fons de l'escriptori
71.
Current background
2011-05-21
Imatge de fons actual
75.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Canvieu la imatge de fons a un fons de pantalla o fotografia
76.
Wallpaper;Screen;Desktop;
2013-04-08
Fons de pantalla;Pantalla;Escriptori;
86.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
87.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2014-05-29
Activeu i desactiveu el Bluetooth i connecteu els dispositius
95.
screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;network;identity;
2014-05-29
pantalla;bloca;diagnòstics;fallades;privat;recent;temporal;tmp;índex;nom;xarxa;identitat;
99.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Tanca la tapa del portàtil
100.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
S'ha produït un error intern que no s'ha pogut recuperar.
101.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Les eines que calen pel calibratge no estan instal·lades.
102.
The profile could not be generated.
2014-05-29
No s'ha pogut generar el perfil.
103.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
No s'ha pogut obtenir el punt blanc de l'objectiu.
104.
Complete!
2014-05-29
S'ha completat
105.
Calibration failed!
2014-05-29
Ha fallat el calibratge
106.
You can remove the calibration device.
2014-05-29
Podeu treure el dispositiu de calibratge.
107.
Do not disturb the calibration device while in progress
2014-05-29
No interrompeu el dispositiu de calibratge mentre treballi
108.
Display Calibration
2014-05-29
Calibratge de la pantalla
111.
_Done
2014-05-29
_Fet
112.
Laptop Screen
2014-05-29
Pantalla del portàtil
113.
Built-in Webcam
2014-05-29
Càmera web integrada
114.
%s Monitor
2014-05-29
Monitor %s
115.
%s Scanner
2014-05-29
Escànner %s
116.
%s Camera
2014-05-29
Càmera %s
117.
%s Printer
2014-05-29
Impressora %s
118.
%s Webcam
2014-05-29
Càmera web %s
119.
Enable color management for %s
2014-05-29
Habilita la gestió del color per a %s
120.
Show color profiles for %s
2014-05-29
Mostra els perfils de color per a %s
121.
Not calibrated
2014-05-29
Sense calibrar
123.
Colorspace:
2012-03-19
Espai de color:
124.
Test profile:
2012-03-19
Perfil de comprovació:
125.
Select ICC Profile File
2011-09-27
Selecciona un fitxer de perfil ICC
126.
_Import
2011-09-27
_Importa
127.
Supported ICC profiles
2011-09-27
Perfils ICC compatibles
129.
Screen
2009-07-02
Pantalla
135.
Save Profile
2014-05-29
Desa el perfil
137.
Create a color profile for the selected device
2011-09-27
Crea un perfil de color per al dispositiu seleccionat
138.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-09-27
No s'ha detectat l'instrument de mesura. Comproveu que estigui encès i connectat correctament.
139.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-09-27
L'instrument de mesura no admet el perfilat d'impressores.
140.
The device type is not currently supported.
2011-09-27
El tipus de dispositiu no és compatible actualment.
141.
Screen Calibration
2012-04-18
Calibratge de la pantalla
2012-03-19
Calibració de la pantalla