Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
4.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2010-04-05
Die aantal karakters wat getik moet word voor Evolution outo-voltooiing toepas.
7.
URI for the folder last used in the select names dialog
2010-04-05
URI vir die lêer wat laaste gebruik is in die naamseleksie dialoog
20.
Whether to show the preview pane.
2010-04-05
Of die voorskou ruit gewys moet word.
138.
Primary task list
2010-04-05
Hoof takelys
720.
This address book could not be opened.
2010-04-05
Kon nie die adresboek open nie.
723.
This server does not support LDAPv3 schema information.
2010-04-05
Hierdie bediener ondersteun nie LDAPv3 skema informasie nie.
728.
This address book will be removed permanently.
2010-04-05
Hierdie adresboek sal permanent verwyder word.
733.
Category editor not available.
2010-04-05
Kategorie-redigeerder nie beskikbaar nie.
735.
Unable to perform search.
2010-04-05
Kan nie die soektog uitvoer nie.
737.
Would you like to save your changes?
2010-04-05
Wil u die veranderinge stoor?
738.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2010-04-05
U het veranderinge gemaak op hierdie kontak. Wil u die veranderinge stoor?
739.
_Discard
2010-04-26
Ver_werp
742.
The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?
2010-04-05
Die beeld wat u gekies het is groot. Wil u die grootte verander en stoor?
744.
_Resize
2010-04-13
Verstel _grootte
2010-04-05
_Verander grootte
745.
_Use as it is
2010-04-05
_Gebruik soos is
747.
Unable to save {0}.
2010-04-05
Kan nie {0} stoor nie.
758.
Failed to delete contact
2010-04-05
Verwydering van kontak het gefaal.
914.
evolution address book
2010-04-05
evolution adresboek
969.
Detailed error message:
2010-04-05
Gedetailleerde foutboodskap:
1036.
evolution minicard
2010-04-05
evolution minikaart
1112.
_Discard Changes
2010-04-26
Ver_werp veranderinge
1250.
New Appointment
2010-04-05
Nuwe afspraak
1253.
Go to Today
2010-04-05
Gaan na vandag
1254.
Go to Date
2010-04-05
Gaan na datum
1256.
It has recurrences.
2010-04-05
Dit het herhalings
1261.
Grab Focus
2010-04-05
Verkry fokus
1264.
Work Week View: %s. %s
2010-04-05
Werksweekweergawe: %s. %s
1265.
Day View: %s. %s
2010-04-05
Dagweergawe: %s. %s
1266.
calendar view for a work week
2010-04-05
kalender weergawe vir 'n werksweek
1267.
calendar view for one or more days
2010-04-05
kalender weergawe vir een of meer dae
1268.
a table to view and select the current time range
2010-04-05
'n tabel om die huidige tydsperiode te beskou en kies
1286.
calendar view for a month
2010-04-05
kalenderoorsig vir 'n maand
1287.
calendar view for one or more weeks
2010-04-05
kalenderoorsig vir een of meer weke
1347.
%d %b %Y
2010-04-05
%d %b %Y
1348.
%d %b
2010-04-05
%d %b
1349.
%A %d %b %Y
2010-04-05
%A %d %b %Y
1350.
%a %d %b
2010-04-05
%a %d %b
1351.
%a %d %b %Y
2010-04-05
%a %d %b %Y
2410.
Calendar: from %s to %s
2010-04-05
Kalender: van %s tot %s
2411.
evolution calendar item
2010-04-05
evolution kalenderitem
2436.
_Dismiss
2010-04-26
Ver_werp
2010-04-05
_Verwerp
3284.
begin editing this cell
2010-04-05
redigeer hierdie sel
3295.
_Discard changes
2010-04-26
Ver_werp wysigings
4470.
Searching
2010-04-05
Besig om te soek
4478.
Downloading
2010-04-05
Besig om af te laai