Translations by Sense Egbert Hofstede

Sense Egbert Hofstede has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 119 results
1.
Eye of GNOME
2010-07-18
Eye of GNOME
2.
Browse and rotate images
2011-03-20
Ôfbylingen blêdzje en rotearje
2010-04-13
Bleaderje en draaie ôfbylingen
5.
_Open…
2012-03-21
Iepenje...
2010-07-18
_Openje...
7.
_Save
2010-07-18
Bewarje
8.
Save _As…
2012-03-21
Bewarje _as...
2010-07-18
Bewarje _As...
9.
_Print…
2010-07-18
Ôfdrukke...
19.
_Help
2010-07-18
_Help
21.
Image Properties
2012-03-21
Ôfbielding eigenskippen
2010-04-13
Ôfbieldingseigenskippen
22.
Previous
2012-03-21
Foarige
2010-07-18
Foariche
23.
Next
2010-07-18
Folgjende
24.
Name:
2010-07-18
Namme:
25.
Width:
2010-07-18
Breedte:
26.
Height:
2010-07-18
Hichte:
27.
Type:
2010-07-18
Type:
28.
Bytes:
2011-03-20
Bytes:
2010-07-18
Parten:
29.
Folder:
2012-03-21
Map:
34.
Flash:
2010-07-18
Flits:
37.
Camera Model:
2011-03-20
Kameramodel:
38.
Date/Time:
2011-03-20
Datum/tiid:
39.
Description:
2010-07-18
Beskriuwing:
40.
Location:
2010-07-18
Lokaasje:
41.
Keywords:
2010-07-18
Kaaiwurden:
42.
Author:
2010-07-18
Skriuwer:
43.
Copyright:
2012-03-21
Skriuwersrjocht:
2011-03-20
Skriuwersrjocht
2010-07-18
Auteursrjocht:
44.
Details
2010-07-18
Details
53.
Choose a folder
2011-03-20
Kies in map
2010-04-13
Kar in map út
54.
File Path Specifications
2011-03-20
Spesifikaasjes fan triempaad
57.
Options
2010-07-18
Opsjes
58.
Rename from:
2011-03-20
Omneame fan:
60.
File Name Preview
2011-03-20
Foarbyld fan triemnamme
61.
Preferences
2012-03-21
Foarkarren
66.
Background
2010-07-18
Eftergrûn
67.
As custom color:
2010-07-18
As oanpaste kleur:
68.
Background Color
2012-03-21
Eftergrûn kleur
2010-07-18
Eftergrûnkleur
71.
As custom c_olor:
2010-04-13
As oanpaste kleur
72.
Color for Transparent Areas
2011-03-20
Kleur foar trochsichtich gebiet
2010-04-13
Kleur foar Trochsichtich Gebiet
76.
E_xpand images to fit screen
2010-04-13
Set ôfbyldingen út om it skerm te passen
81.
Plugins
2010-04-13
Ynstekkers
85.
_First Image
2012-03-21
Earste ô_fbylding