Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
5.
_Open…
2010-04-09
_Open…
8.
Save _As…
2010-04-09
Stoor _as…
9.
_Print…
2010-04-09
_Druk...
24.
Name:
2010-04-09
Naam:
25.
Width:
2010-04-09
Wydte:
26.
Height:
2010-04-09
Hoogte:
27.
Type:
2010-04-09
Tipe:
28.
Bytes:
2010-04-09
Grepe:
31.
Aperture Value:
2010-04-09
Diafragmawaarde:
32.
Exposure Time:
2010-04-09
Beligtingstyd:
33.
Focal Length:
2010-04-09
Brandpuntsafstand:
34.
Flash:
2010-04-09
Flits:
35.
ISO Speed Rating:
2010-04-09
ISO Spoedgradering
36.
Metering Mode:
2010-04-09
Ligmetingsmodus:
37.
Camera Model:
2010-04-09
Kameramodel:
38.
Date/Time:
2010-04-09
Datum/Tyd:
39.
Description:
2010-04-09
Beskrywing:
40.
Location:
2010-04-09
Ligging:
41.
Keywords:
2010-04-09
Sleutelwoorde:
42.
Author:
2010-04-09
Outeur:
43.
Copyright:
2010-04-09
Kopiereg:
44.
Details
2010-04-09
Besonderhede
49.
<b>%f:</b> original filename
2010-04-09
<b>%f:</b> oorspronklike lêernaam
50.
<b>%n:</b> counter
2010-04-09
<b>%n:</b> opteller
54.
File Path Specifications
2010-04-09
Lêer ligging spesifikasies
57.
Options
2010-04-09
Opsies
60.
File Name Preview
2010-04-09
Lêernaam voorskou
62.
Image Enhancements
2010-04-09
Beeld verbeteringe
69.
Transparent Parts
2010-04-09
Deurskynende dele
75.
Image Zoom
2010-04-09
Beeld zoem
77.
Sequence
2010-04-09
Volgorde
81.
Plugins
2010-04-09
Inprop modules
164.
Whether the image should be rotated automatically based on EXIF orientation.
2010-04-09
Of die beeld outomaties geroteer moet word op basis van die EXIF-oriëntasie
168.
Extrapolate Image
2010-04-09
Ekstrapoleer beeld
169.
Whether the image should be extrapolated on zoom-in. This leads to blurry quality and is somewhat slower than non-extrapolated images.
2010-04-09
Of die beeld tydens inzoem geëkstrapoleer moet word. Dit lei tot onduidelike kwaliteit en is ietwat stadiger as ongeëkstrapoleerde beelde.
172.
Scroll wheel zoom
2010-04-09
Muiswiel zoemfaktor
173.
Whether the scroll wheel should be used for zooming.
2010-04-09
Of die muiswiel gebruik moet word om te zoem
174.
Zoom multiplier
2010-04-09
Zoemfaktor
175.
The multiplier to be applied when using the mouse scroll wheel for zooming. This value defines the zooming step used for each scroll event. For example, 0.05 results in a 5% zoom increment for each scroll event and 1.00 result in a 100% zoom increment.
2010-04-09
Die vermenigvuldigingsfaktor wat gebruik word vir zoem met 'n muiswiel. Hierdie waarde bepaal hoeveel gezoem word as die muiswiel een keer beweeg word. Byvoorbeeld: die waarde 0.05 sorg daarvoor dat daar 5% in- of uitgezoem word en die waarde 1.00 sorg vir 'n 100% toe- of afname.
181.
Whether the sequence of images should be shown in an endless loop.
2010-04-09
Of die ry van beelde in 'n eindelose lus vertoon moet word.
186.
Show/Hide the window statusbar.
2010-04-09
Vertoon/Verskuil die venster statusbalk
190.
Show/Hide the window side pane.
2010-04-09
Vertoon/Verskuil die venster kantpaneel
193.
Trash images without asking
2010-04-09
Stuur beelde na asblik sonder om te bevestig
197.
Whether the metadata list in the properties dialog should have its own page.
2010-04-09
Of die metadata lys in die eienskappe dialoogvenster hul eie bladsy moet hê.
207.
Fullscreen with double-click
2010-04-09
Volskerm met dubbelkliek
208.
Activate fullscreen mode with double-click
2010-04-09
Aktiveer volskerm-modus met dubbelkliek
214.
Close _without Saving
2010-04-09
Sluit af _sonder om te stoor
217.
There is %d image with unsaved changes. Save changes before closing?
There are %d images with unsaved changes. Save changes before closing?
2010-04-09
Daar is %d beeld met ongestoorde veranderinge. Stoor wysigings voor afsluiting?
Daar is %d beelde met ongestoorde veranderinge. Stoor wysigings voor afsluiting?
218.
S_elect the images you want to save:
2010-04-09
S_elekteer die beelde wat u wil stoor
236.
pixel
pixels
2010-04-09
beeldpunt
beeldpunte