Translations by Marcin

Marcin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
14.
Many wireless cards are automatically detected by Xubuntu during installation. To see if your card is supported, open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>System</guisubmenu><guimenuitem>Network</guimenuitem></menuchoice>. If your wireless card is listed, you can follow <xref linkend="internet-basic-procedure"/> to connect to the Internet. You need to enter a valid <guilabel>ESSID</guilabel> value. If in doubt, type <userinput>any</userinput>. A complete listing of wireless cards which work with Xubuntu can be found online at the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported">Ubuntu Wiki</ulink>. Please add your wireless card to the list if it works with Xubuntu.
2008-04-22
Wiele Kart WiFi jest automatycznie wykrywanych przez Xubuntu podczas instalacji. Aby zobaczyc czy twoja karta jest wspierana otwórz <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>System</guisubmenu><guimenuitem>Network</guimenuitem></menuchoice>.Jeśli twoja karta znajduje sie na liście możesz następnie otworzyć <xref linkend="internet-basic-procedure"/> aby połączyć się z internetem.Będziesz musiał podać poprawną <guilabel>ESSID</guilabel> wartość.Jeżeli są wątpliwości typu <userinput>any</userinput>.Kompletna lista kart bezprzewodowych które pracują z Xubuntu można znaleźć na <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported">Ubuntu Wiki</ulink>.Proszę dodaj swoją karte do listy jeśli działa ona z Xubuntu.
21.
If your wireless card does not work with Xubuntu, you may have to do some research in order to activate it. A relatively reliable way of getting a wireless card to work is to use the <application>ndiswrapper</application> tool which allows Xubuntu to use the Microsoft Windows driver for the wireless card. To do this, follow the instructions below in <xref linkend="wireless-ndiswrapper"/>.
2008-04-22
Jeśli twoja karta bezprzewodowa nie działa z Xubuntu, powinienieś poszukać jak ją aktywować.Stosunkowo szybka droga do uruchomienia karty WiFi to użycie narzędzia <application>ndiswrapper</application> któro pozwala na Xubuntu użyc sterowników Microsoft Windows karty bezprzewodowej.Aby to zrobić podążaj instrukcjami poniżej <xref linkend="wireless-ndiswrapper"/>.