Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
15 of 5 results
1.
Files, Folders and Documents
ފައިލު، ފޯލްޑާތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްތަށް
Translated and reviewed by Huxain on 2009-04-26
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:15(title)
2.
This section contains advice and help on working with files and folders.
މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނެނީ ފައިލުތަކާއި ފޯލްޑާރ ތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެހީތެރިކަމާއި އިތުރު ހުނަރުތަކެވެ
Translated and reviewed by Huxain on 2009-04-25
Shared:
މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނެނީ ފައިލުތަކާއި ފޯލްޑާރ ތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެހީތެރިކަމާއި އިތުރު ހުނަރުތަކެވެ.
Suggested by Huxain on 2009-05-05
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:16(para)
3.
Working with Files
ފައިލުތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން
Translated by nerdsane on 2009-01-16
Reviewed by Huxain on 2009-04-25
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:23(link)
4.
Office Applications and Documents
އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްތަށް
Translated by nerdsane on 2009-01-16
Reviewed by Huxain on 2009-04-25
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:30(link)
5.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Huxain on 2009-12-03
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:0(None)
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, nerdsane.