Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 13 results
1.
Customising Your Computer
Tùy biến Máy tính
Translated and reviewed by Lê Khắc Như on 2008-02-18
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:14(title)
2.
This section contains information about changing the look and behaviour of your computer to suit your preference.
Phần này bao gồm các thông số để thay đổi giao diện và cách thức xử lý của máy tính cho phù hợp với yêu cầu của bạn.
Translated and reviewed by Won on 2008-12-27
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:17(para)
3.
Customising Panels
tùy biến Bảng đièu khiển
Translated and reviewed by Lê Khắc Như on 2008-02-18
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:19(title)
4.
The panels of your Xubuntu desktop are very flexible. Right-clicking them will let you customize their appearance and behaviour. See also <link linkend="xfce-desktop">Xfce Desktop</link>.
(no translation yet)
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:22(para)
5.
The Main Menu
Trình đơn Chính
Translated and reviewed by Lê Khắc Như on 2008-02-18
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:25(title)
6.
You may change the appearance of the Main Menu (<emphasis>Applications</emphasis>) with the menu editor. Launch it with <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Settings</guisubmenu><guimenuitem>Menu Editor</guimenuitem></menuchoice>.
Bạn có thể thay đổi cách xuất hiện của Trình đơn Chính (<emphasis>Ứng dụng</emphasis>) bằng trình biên tập trình đơn. Mở nó ở <menuchoice><guimenu>Ứng dụng</guimenu><guisubmenu>Thiết đặt</guisubmenu><guimenuitem>Biên tập trình đơn</guimenuitem></menuchoice>.
Translated and reviewed by Lê Khắc Như on 2008-02-18
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:26(para)
7.
Desktop Effects
Hiệu ứng màn hình
Translated and reviewed by Lê Khắc Như on 2008-02-18
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:33(title)
8.
What are Desktop Effects?
Các Hiệu ứng Desktop là gì?
Translated and reviewed by Won on 2008-12-27
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:35(title)
9.
Xubuntu does not ship a full fledged 3D desktop like Ubuntu. However, hardware supported desktop rendering and some effects like translucent windows and shadows are also available on Xubuntu.
Mặc dù không tích hợp sẵn 1 giao diện đồ họa 3D như Ubuntu, nhưng bạn vẫn có thể chạy một số hiệu ứng như cửa sổ trong suốt hay đổ bóng viền cửa sổ trên Xubuntu khi có phần cứng đủ mạnh.
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2009-03-13
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:70(para)
10.
Desktop effects are optional, and it is not necessary to have them turned on. In addition, users of computers with certain graphics cards may find that desktop effects do not work well on their computer, or cause the computer to operate more slowly than it would with the effects turned off.
Các hiệu ứng desktop là tùy chọn, và không nhất thiết phải bật chúng lên. Thêm vào đó, những người dùng máy tính với một số card đồ họa nhất định có thể nhận thấy các hiệu ứng này không hoạt động tốt trên máy tính của họ, hoặc làm cho máy tính hoạt động chậm hơn so với khi không có các hiệu ứng này.
Translated and reviewed by Won on 2008-12-27
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:38(para)
110 of 13 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Khắc Như, Nguyen Dinh Trung, Won.