Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 123 results
1.
Basic Commands
Základné príkazy
Translated by PaBi3 on 2007-11-04
Reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:12(title)
2.
Using this Guide
Používanie tohto Sprievodcu
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:15(title)
3.
man intro(1)
úvod do manuálu (1)
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:25(emphasis)
4.
"Under Linux there are GUIs (graphical user interfaces), where you can point and click and drag, and hopefully get work done without first reading lots of documentation. The traditional Unix environment is a CLI (command line interface), where you type commands to tell the computer what to do. That is faster and more powerful, but requires finding out what the commands are." -- from <placeholder-1/>
"V Linuxe existujú grafické používateľské rozhrania, v ktorých môžete ukázať na položky, kliknúť na ne a potiahnuť ich a dokončiť svoju prácu bez toho, aby ste najskôr museli prečítať množstvo dokumentácie. Tradičné prostredie v Unixe je CLI (rozhranie príkazového riadku), v ktorom zadávate príkazy, ktorými hovoríte počítaču, čo má robiť. Toto je rýchlejší a výkonnejší spôsob, avšak vyžaduje znalosť príkazov." -- z <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:17(emphasis)
5.
This guide will make you familiar with basic GNU/Linux shell commands. It is not intended to be a complete guide to the command line, just an introduction to complement Xubuntu's graphical tools.
Tento Sprievodca vás zoznámi so základnými príkazmi GNU/Linux príkazového riadku. Nie je jeho zámerom, aby bol kompletným sprievodcom príkazovým riadkom, iba aby bol úvodom a doplnkom ku grafickým nástrojom Xubuntu.
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:30(para)
6.
All command names, file names or paths to directories will be shown using a <command>monospace font</command>.
Všetky názvy príkazov, súborov a ciest k priečinkom budú napísané <command>fontom monospace</command>.
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:40(para)
7.
All the commands on this guide are to be issued from a command prompt in a <application>Terminal</application> and will be shown as: <screen>command to type</screen>
Všetky príkazy v tejto príručke sa zadávajú do príkazového riadku v <application>terminále</application> a budú zobrazené takto: <screen>príkaz na zadanie</screen>
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:47(para)
8.
<emphasis role="strong">Note that your system is case sensitive.</emphasis> User, user, and USER are all different, be careful with your capitalization.
<emphasis role="strong">Zapamätajte si, že váš systém rozlišuje malé a veľké písmená.</emphasis> User, user, a USER sú všetko rozličné výrazy, buďte preto opatrní s veľkými písmenami.
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:58(para)
9.
Starting a Terminal
Spustenie terminálu
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:66(title)
10.
To open a <application>Terminal</application> do as follow:
Pre spustenie <application>terminálu</application> urobte nasledujúce:
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2007-11-05
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:67(para)
110 of 123 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Erickq Holland, PaBi3.