Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 11 results
1.
Administrative Tasks
Tarefas administrativas
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2009-03-14
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
In Xubuntu, for security reasons, administrative tasks are confined to users with special privileges. Administrative access is given to individual users, who may use the <application>sudo</application> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, have access to sudo. You can restrict and enable sudo access to users with the <application>Users and Groups</application> application (see <ulink url="users-groups;">users and groups</ulink> for more information).
En Xubuntu, por razóns de seguridade, as tarefas administrativas están reservadas aos usuarios con privilexios especiais. O acceso administrativo dáselle a usuarios individuais, que poden empregar o comando <application>sudo</application> para realizar tarefas administrativas. O primeira conta de usuario que creo no seu sistema durante a instalación ten, por defecto, acceso ao sudo. Pode restrinxir e permitir o acceso ao sudo aos usuario coa aplicación <application>Usuarios e grupos</application> (vexa <ulink url="users-groups;">usuarios e grupos</ulink> para máis información).
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, sudo will ask you to input your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful! However, each time you insert the password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Cando execute unha aplicación que requira de privilexios admnistrativos, sudo pediralle o seu contrasinal. Isto asegura que aplicacións con malos propósitos non podan danar o seu sistema e serve como recordatorio de que está a punto de realizar accións administrativas que esixen que teña coidado! Cada vez que insira o seu contrasinal, o sistema lembrarao durante 15 minutos para que non o teña que escribilo de novo.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
4.
To use sudo when using the command line, simply type "sudo" before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
Para empregar sudo na liña de comandos, simplemente escriba "sudo" antes do comando que desexe utilizar. Entón sudo preguntaralle polo seu contrasinal.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:21(para)
5.
Sudo will remember your password for a set amount of time, which by default is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo lembrará o seu contrasinal por un período determinado de tempo, que por defecto es de 15, ainda que isto pódese cambiar. Esta característica designouse para permitir que os usuarios realicen varias tarefas administativas sen que se lles pida o contrasinal de cada vez.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
6.
Be careful when doing administrative tasks, you might damage your system!
Teña coidado ao realizar tarefas administrativas, pode danar o sistema!
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
7.
Some other tips on using sudo:
Outras suxestións para a utilización de sudo:
Translated and reviewed by Pablo Casais Solano on 2007-10-16
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
8.
To use a "root" terminal, type "sudo -i" at the command line.
Para utilizar un terminal "root", escriba "sudo -i" na liña de comandos.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
9.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Todas as ferramentas de configuración gráfica por defecto en Ubuntu xa utilizan o sudo, de xeito que lle pedirán o seu contrasinal de ser preciso.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:37(para)
10.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Para máis información acerca do programa <application>sudo</application> e a ausencia dun usuario root en Ubuntu, lea a <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">páxina de sudo</ulink> no wiki de Ubuntu.
Translated and reviewed by Adrián Chaves on 2008-02-05
Located in administrative/C/administrative.xml:41(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrián Chaves, Antón Méixome, Dario, Miguel Anxo Bouzada, Pablo Casais Solano.