Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 76 results
1.
Adding, Removing and Updating Applications
Pridávanie, odstraňovanie a aktualizovanie aplikácií
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
2.
In this section you can learn how to use a package manager to add or remove software in Xubuntu with a few clicks. You can also learn about more advanced techniques of managing applications and discover some optional applications to add to Xubuntu.
V tejto sekcii sa dozviete ako používať správcu balíčkov na pridávanie alebo odstraňovanie softvéru v Xubuntu prostredníctvom pár kliknutí. Tiež môžete zistiť viac o pokročilejších spôsoboch manažovania aplikácií a objaviť voliteľné aplikácie, ktoré môžete pridať do Xubuntu.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(para)
3.
What is a package manager?
Čo je správca balíčkov?
Translated by _mali_ on 2007-10-12
Reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:21(title)
4.
A package manager is a program that helps the user to efficiently and safely install, update, or uninstall software on a computer. Package managers also keep track of all the components that software needs to work correctly.
Správca balíčkov je program, ktorý vám efektívne a bezpečne nainštaluje, aktualizuje alebo odinštaluje softvér na vašom počítači, Správca balíčkov tiež sleduje všetky komponenty nevyhnutné pre správny beh vášho softvéru.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:21(para)
5.
There are three main package managers you can use in Xubuntu:
V Xubuntu sú tri hlavné systémy na správu balíčkov, ktoré môžete použiť:
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:22(para)
6.
<link linkend="gnome-app-install"><application>Add/Remove Programs</application></link> - The easiest way to install and uninstall programs.
<link linkend="gnome-app-install"><application>Pridať/Odstrániť Programy</application></link> - Najjednoduchší spôsob inštalovania a odinštalovania programov.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:24(para)
7.
<link linkend="synaptic"><application>Synaptic</application></link> - Advanced control of software and other system components.
<link linkend="synaptic"><application>Synaptic</application></link> - Pokročilá správa softvéru a ostatných súčastí systému.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:25(para)
8.
<link linkend="apt"><application>Apt</application></link> - If you prefer using the Terminal.
<link linkend="apt"><application>APT</application></link> - Pokiaľ radšej používate Terminál.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:26(para)
9.
If you open more than one of these programs at once, they may not work. Close them all, and open just one.
Ak viacnásobne otvoríte jeden z týchto programov, nemusia pracovať správne. Zavrite ich a otvorte iba raz.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:29(para)
10.
You need administrative access to use any of these programs. See <link linkend="root-and-sudo">Administrative Tasks</link> for more details.
Potrebujete prístupové práva administrátora na to, aby ste mohli používať tieto programy. Pozrite <link linked="root-and-sudo">administrátorské úlohy</link> pre ďalšie detaily.
Translated and reviewed by Radovan on 2007-10-24
Located in add-applications/C/add-applications.xml:31(para)
110 of 76 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Predrag, Radovan, _mali_.