Browsing Turkish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Turkish guidelines.
110 of 50 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - İnsanlık için Linux!
Translated by Ali KIBICI on 2007-11-19
Reviewed by Ali KIBICI on 2007-11-21
Shared:
Xubuntu - İnsanlar için Linux!
Suggested by Meric Kutyar Gul on 2009-11-23
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
Introduction
Giriş
Translated by Ali KIBICI on 2007-11-19
Reviewed by Ali KIBICI on 2007-11-21
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:17(title)
3.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, as well as introduces the Xubuntu desktop.
Bu bölüm Xubuntu'ya giriştir. Xubuntu masaüstünü tanıttığı kadar, Xubuntu felsefesini ve köklerini de açıklar.
Translated and reviewed by Serhat Demirkol on 2008-03-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:18(para)
4.
Thank you for your interest in Xubuntu 7.10 - the <emphasis>Gutsy Gibbon</emphasis> - released in October 2007.
Ekim 2007'de duyurulan Xubuntu 7.10 <emphasis>Gutsy Gibbon</emphasis>'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler.
Translated and reviewed by Serhat Demirkol on 2008-08-02
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:22(para)
5.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community - being a part of the larger Ubuntu community - is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons, the following principles that Ubuntu is built upon also apply to Xubuntu:
Xubuntu, <emphasis>Linux</emphasis> çekirdeği etrafına inşa edilmiş tamamen açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Geniş Ubuntu topluluğunun bir parçası olan Xubuntu topluluğu, <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Felsefesi</ulink> içerisinde yer alan idealler etrafında inşa edilmiştir: yazılım ücretsiz olmalıdır, yazılım araçları insanların kendi yerel dillerinde kullanılabilir olmalıdır, ve insanlar uygun gördükleri herhangi bir şekilde kendi yazılımlarını düzenleme ve değiştirme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu sebeplerden, Ubuntu'nun üzerine kurulduğu aşağıdaki prensipler aynı zamanda Xubuntu'ya da uygulanmaktadır:
Translated and reviewed by K. Deniz Ogut on 2008-08-22
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:25(para)
6.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu her zaman ücretsiz olacaktır. "Kurumsal sürüm" için fazladan bir ücret yoktur. Aynı özgürlük ilkeleri çerçevesinde herkese çalışmalarımızın en iyisini sunuyoruz.
Translated by Ali KIBICI on 2007-11-20
Reviewed by Ali KIBICI on 2007-11-21
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:34(para)
7.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, making Xubuntu usable for as many people as possible.
Ubuntu, Xubuntu'yu mümkün olduğu kadar çok insan için kullanılabilir kılan, özgür yazılım topluluğunun sunduğu en iyi tercümeleri ve erişilebilirlik alt yapısını içerir.
Translated and reviewed by Serhat Demirkol on 2008-03-09
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:41(para)
8.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Ubuntu, düzenli olarak ve önceden bildirilerek yayınlanır; her altı ayda bir yeni yayın çıkarılır. Mevcut kararlı yayını veya mevcut geliştirme yayınını kullanabilirsiniz. Her yayın en az 18 ay desteklenmektedir.
Translated and reviewed by alinux on 2007-12-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:48(para)
9.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Ubuntu, kendisini tümüyle açık kaynak kodlu yazılım geliştirmenin ilkelerine adamıştır; bizler, insanları açık kaynak kodlu yazılım kullanma, geliştirme ve bu yolda devam etmeye teşvik etmekteyiz.
Translated and reviewed by Serhat Demirkol on 2008-08-02
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:56(para)
10.
The key advantages of <phrase>Xubuntu</phrase> as compared to its siblings Ubuntu (GNOME Desktop) and Kubuntu (KDE Desktop) are:
<phrase>Xubuntu</phrase>'nun kardeşleri Ubuntu (GNOME Masaüstü) ve Kubuntu (KDE Masaüstü)'ya göre avantajları şunlardır:
Translated by ibrahim on 2007-11-20
Reviewed by Ali KIBICI on 2007-11-21
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:64(para)
110 of 50 results

This translation is managed by Ubuntu'yu Türkçe'ye Çevirenler Takımı, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ali KIBICI, Bytan, K. Deniz Ogut, Meric Kutyar Gul, Serhat Demirkol, Yalçın Can, alinux, hesapkapandi, ibrahim.