Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 50 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - Linux ihmisille
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
Introduction
Johdanto
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:17(title)
3.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, as well as introduces the Xubuntu desktop.
Tämä osio on johdanto Xubuntuun. Se selvittää Xubuntun filosofiaa ja alkujuuria sekä esittelee Xubuntun työpöydän.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:18(para)
4.
Thank you for your interest in Xubuntu 7.10 - the <emphasis>Gutsy Gibbon</emphasis> - released in October 2007.
Kiitos kiinnostuksestasi Xubuntun lokakuussa 2007 julkaistua versiota 7.10 - <emphasis>Gutsy Gibbon</emphasis> - kohtaan.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:22(para)
5.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community - being a part of the larger Ubuntu community - is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons, the following principles that Ubuntu is built upon also apply to Xubuntu:
Xubuntu on puhtaasti avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä, joka rakentuu <emphasis>Linux-ytimen</emphasis> ympärille. Xubuntun yhteisö - osana suurempaa Ubuntun yhteisöä - pohjautuu <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntun filosofian</ulink> korostamiin ihanteisiin: ohjelmistojen pitäisi olla ilmaiseksi saatavilla, ohjelmistojen pitäisi olla käytettävissä käyttäjän omalla kielellä ja mahdollisista vammoista huolimatta, ja käyttäjän pitäisi voida vapaasti muokata ja mukauttaa ohjelmistojaan mielensä mukaan. Näistä syistä seuraavat Ubuntun perusperiaatteet pätevät myös Xubuntuun:
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:25(para)
6.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu tulee aina olemaan ilmainen, eikä mitään maksullisia versioita ole. Annamme kovan työmme tulokset yhteiseen, vapaaseen käyttöön.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:34(para)
7.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, making Xubuntu usable for as many people as possible.
Ubuntu tarjoaa vapaiden ohjelmistojen kehitysyhteisön parhaat käännökset ja esteettömyysinfrastruktuurin, jotta Xubuntun käyttö olisi mahdollista mahdollisimman monelle.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:41(para)
8.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Ubuntun uusi versio julkaistaan säännöllisesti, kuuden kuukauden välein. Voit käyttää vakaata julkaisua tai viimeisintä kehitysversiota. Jokaista julkaistua versiota tuetaan vähintään 18 kuukautta.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:48(para)
9.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Ubuntu sitoutuu täysin vapaan ohjelmiston periaatteisiin: rohkaisemme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja – yhteiseksi hyödyksi.
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:56(para)
10.
The key advantages of <phrase>Xubuntu</phrase> as compared to its siblings Ubuntu (GNOME Desktop) and Kubuntu (KDE Desktop) are:
<phrase>Xubuntun</phrase> tärkeimmät edut sen sisaruksiin Ubuntuun (GNOME-työpöytä) ja Kubuntuun (KDE-työpöytä) verrattuna ovat:
Translated and reviewed by Jari Rahkonen on 2007-10-08
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:64(para)
110 of 50 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jari Rahkonen, Timo Jyrinki.