Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
14.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-04-09
Ditt system innehåller trasiga paket som inte kunde repareras med denna programvara. Reparera dem först med synaptic eller apt-get innan du fortsätter.
16.
A essential package would have to be removed
2006-04-09
Ett grundläggande paket skulle behöva tas bort
20.
Could not calculate the upgrade
2006-04-09
Kunde inte beräkna uppdateringen
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2006-04-09
Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista med icke autentisierade paket.
23.
Can't install '%s'
2006-04-09
Kan inte installera "%s"
2006-04-09
Kan inte installera '%s
24.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2006-04-09
Det var inte möjligt att installera ett obligatoriskt paket. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
48.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug.
2006-04-09
Uppdatering av förrådsinformationen orsakade en ogiltig fil. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
2006-04-09
Uppdatering av förrådsinformationen orsakade en ogiltig fil. Var god rapportera detta som en bugg.
62.
The upgrade aborts now. Please check your internet connection or installation media and try again.
2006-04-09
Uppdateringen avbryts nu. Var god kontrollera din internetanslutning eller ditt installationsmedia och försök igen.
80.
Invalid package information
2006-05-02
Paketinformation
85.
System upgrade is complete.
2006-04-09
Systemuppdateringen är klar.
96.
The 'diff' command was not found
2006-04-09
Kommandot "diff" hittades inte
99.
To prevent data loss close all open applications and documents.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla öppna program och dokument.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla program och dokument.
110.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2006-04-09
<b><big>Avbryt pågående uppdatering?</big></b> Systemet kan hamna i ett oanvändbart läge om du avbryter uppdateringen. Du är starkt rekommderad att fortsätta uppdateringen.
128.
Your system is up-to-date
2006-04-12
Ditt system är aktuellt!
132.
Could not run the upgrade tool
2006-04-12
Det gick inte att installera uppdateringarna
133.
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug
2006-04-12
Ett problem som inte gick att lösa uppstod när uppdateringen beräknades. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
135.
Upgrade tool
2006-04-12
Uppdatera %s
140.
Verfication failed
2006-04-12
Transaktion misslyckades
142.
Authentication failed
2006-04-12
Autentisering
170.
_Report Bug
2006-04-09
_Rapportera bugg
174.
Could not find the release notes
2006-04-12
Kunde inte hitta några uppdateringar
176.
Could not download the release notes
2006-04-12
Det gick inte ladda ner uppdateringarna
193.
Download size: %s
2006-04-12
Hämtar %s...
202.
Update is complete
2006-04-12
Hämtningen är färdig
208.
Your distribution is not supported anymore
2006-04-12
Din distribution stöds inte längre
210.
Downloading the upgrade tool
2006-04-12
Hämtar och installerar uppdateringarna
221.
Check the software channels for new updates
2006-04-09
Kontrollera programvarukanalerna efter nya uppdateringar
2006-04-09
Kontrollera mjukvarukanalerna efter nya uppdateringar
224.
Release Notes
2006-04-09
Utgåvoanteckningar
232.
_Install Updates
2006-04-09
_Installera uppdateringar
242.
Remind to reload the channel list
2006-04-09
Påminn om att uppdatera kanallistan
246.
The window size
2006-04-09
Fönsterstorleken