Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 97 results
81.
<application>Likewise Open</application> simplifies the necessary configuration needed to authenticate a Linux machine to an Active Directory domain. Based on <application>winbind</application>, the <application>likewise-open</application> package takes the pain out of integrating Ubuntu authentication into an existing Windows network.
<application>Likewise Open</application> förenklar konfigurationen som är nödvändig för att verifiera en Linux dator till en Active Directory domän. Baserad på <application>winbind</application>, tar paketet <application>likewise-open</application> bort svårigheterna i att integrera verifieringen av Ubuntu i ett existerande Windows-nätverk.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
<application>Likewise Open</application> förenklar konfigurationen som är nödvändig för att verifiera en Linux dator till en Active Directory domän. Baserad på <application>winbind</application>, tar paketet <application>likewise-open</application> bort svårigheterna i att integrera autentiseringen av Ubuntu i ett existerande Windows-nätverk.
Suggested by Håkan Hagman on 2008-11-04
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1310(para)
83.
There are two ways to use Likewise Open, <application>likewise-open</application> the command line utility and <application>likewise-open-gui</application>. This section focuses on the command line utility.
Det finns två sätt att använda Likewise Open, kommandoradsverktyget <application>likewise-open</application> och <application>likewise-open-gui</application>. Det här avsnittet fokuserar på kommandoradsverktyget.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Det finns två sätt att använda Likewise Open, kommandoradsverktyget <application>likewise-open</application> och <application>likewise-open-gui</application>. Detta avsnitt fokuserar på kommandoradsverktyget.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-01-26
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1319(para)
95.
After successfully joining an Ubuntu machine to an Active Directory domain you can authenticate using any valid AD user. To login you will need to enter the user name as 'domain\username'. For example to ssh to a server joined to the domain enter:
Efter en lyckad anslutning med Ubuntu-datorn till en Active Directory domän kan du verifiera genom att använda en giltig AD-användare. För att ansluta behöver du ange användarnamnet som 'domän\\användarnamn'. Till exempel för att ssh till en server som är ansluten till domänen, skriv:
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Efter en lyckad anslutning med Ubuntu-datorn till en Active Directory domän kan du verifiera genom att använda en giltig AD-användare. För att ansluta behöver du ange användarnamnet som 'domän\användarnamn'. Till exempel för att ssh till en server som är ansluten till domänen, skriv:
Suggested by Andreas Olsson on 2009-03-20
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1394(para)
105.
Please refer to each utility's man page specific for details.
För närmare detaljer hänvisas du till respektive verktyg man-sida.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
För närmare detaljer hänvisas du till respektive verktygs manualsida.
Suggested by Håkan Hagman on 2008-11-13
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1471(para)
107.
Please refer to the <ulink url="http://www.likewisesoftware.com/">Likewise</ulink> home page for further information.
På webbplatsen för <ulink url="http://www.likewisesoftware.com/">Likewise</ulink> finns ytterligare infomration.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2008-04-11
In upstream:
På webbplatsen för <ulink url="http://www.likewisesoftware.com/">Likewise</ulink> finns ytterligare information.
Suggested by Håkan Hagman on 2008-11-13
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1602(para)
163.
The <emphasis>Listen</emphasis> directive specifies the port, and optionally the IP address, Apache2 should listen on. If the IP address is not specified, Apache2 will listen on all IP addresses assigned to the machine it runs on. The default value for the Listen directive is 80. Change this to 127.0.0.1:80 to cause Apache2 to listen only on your loopback interface so that it will not be available to the Internet, to (for example) 81 to change the port that it listens on, or leave it as is for normal operation. This directive can be found and changed in its own file, <filename>/etc/apache2/ports.conf</filename>
Direktivet <emphasis>Listen</emphasis> berättar vilken port och eventuellt också IP-adress, som Apache2 skall lyssna på. Om ingen IP-adress väljs kommer Apache2 att lyssna på alla IP-adresser som tillhör datorn den ligger i. Standardvärdet för direktivet Listen är 80. Ändra det här till 127.0.0.1:80 för att få Apache2 att enbart lyssna på loopback-gränssnittet så att det inte är tillgänglig för internet, till (till exempel) 81 för att ändra porten som det lyssnar på, eller lämna det som det är för att det ska bete sig normalt. Det här direktivet hittar du och kan ställa in i en egen fil, <filename>/etc/apache2/ports.conf</filename>
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2010-10-30
In upstream:
Direktivet <emphasis>Listen</emphasis> berättar vilken port, och eventuellt också IP-adress, som Apache2 skall lyssna på. Om ingen IP-adress väljs kommer Apache2 att lyssna på alla IP-adresser som tillhör datorn det ligger i. Standardvärdet för Listen är 80. Ändra det här till 127.0.0.1:80 för att få Apache2 att enbart lyssna på loopback-gränssnittet så att det inte är tillgänglig för internet, till (till exempel) 81 för att ändra porten som det lyssnar på, eller lämna det som det är för att det ska bete sig normalt. Det här direktivet hittar du och kan ställa in i en egen fil, <filename>/etc/apache2/ports.conf</filename>
Suggested by Håkan Hagman on 2008-04-01
Located in serverguide/C/web-servers.xml:198(para)
271.
That's it! Now you have your Server ready for your <application>Ruby on Rails</application> applications.
Det var allt! Nu är din server redo för dina <application>Ruby on Rails</application>-applikationer.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Det var allt! Nu är din server redo för dina <application>Ruby on Rails</application>-program.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-04-06
Located in serverguide/C/web-servers.xml:1012(para)
273.
Virtualization is being adopted in many different environments and situations. If you are a developer, virtualization can provide you with a contained environment where you can safely do almost any sort of development safe from messing up your main working environment. If you are a systems administrator, you can use virtualization to more easily separate your services and move them around based on demand.
Virutalisering används i många olika miljöer och situationer. Om du är en utvecklare så kan virtualisering tillhandahålla en begränsad miljö där du på ett säkert sätt utföra nästan alla typer av utveckling utan risk att förstöra din huvudsakliga arbetsmiljö. Om du är en systemadministratör så kan du använda virtualisering för att enklare separera dina tjänster och på förfrågan flytta dem.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Virtualisering används i många olika miljöer och situationer. Om du är en utvecklare så kan virtualisering tillhandahålla en begränsad miljö där du på ett säkert sätt utföra nästan alla typer av utveckling utan risk att förstöra din huvudsakliga arbetsmiljö. Om du är en systemadministratör så kan du använda virtualisering för att enklare separera dina tjänster och på förfrågan flytta dem.
Suggested by Håkan Hagman on 2008-12-11
Located in serverguide/C/virtualization.xml:14(para)
281.
There are a few different ways to allow a virtual machine access to the external network. The default virtual network configuration is <emphasis>usermode</emphasis> networking, which uses the SLIRP protocol and traffic is NATed through the host interface to the outside network.
Det finns några olika sätt för att tillåta en virtualiserad maskin få tillgång till ett externt nätverk. Den förvalda konfigurationen för virtuellanätverk är <emphasis>usermode</emphasis>-nätverk, vilka använder protokollet SLIRP och trafiken är NATad genom värdens gränssnitt mot utsidans nätverk.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Det finns några olika sätt för att tillåta en virtualiserad maskin få tillgång till ett externt nätverk. Den förvalda konfigurationen för virtuella nätverk är <emphasis>usermode</emphasis>-nätverk, vilka använder protokollet SLIRP och trafiken är NAT:ad genom värdens gränssnitt mot utsidans nätverk.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-01-27
Located in serverguide/C/virtualization.xml:49(para)
287.
If setting up a bridge interface using Ubuntu Desktop Edition, or if <application>dhcdbd</application> is installed, the <application>dhcdbd</application> daemon will need to be stopped and disabled.
Om du använder Ubuntu Desktop Edition och konfigurerar ett brygg-gränssnitt eller om <application>dhcdbd</application> är installerat, då måste demonen <application>dhcdbd</application> stoppas och avaktiveras.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
In upstream:
Om du använder Ubuntu Desktop Edition och konfigurerar ett brygg-gränssnitt eller om <application>dhcdbd</application> är installerat, då måste demonen <application>dhcdbd</application> stoppas och inaktiveras.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-02-23
110 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas Brudin, Andreas Olsson, Clement Durand, Connor Imes, Daniel Nylander, Gustav Nilson, Håkan Hagman, Johan Marcusson, Linnea Björk Timm, Magnus Malmsten, Matthew East, Retardedpope, Robin Sonefors, St Peter, davidhjelm.