Translations by St Peter

St Peter has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
141.
Run the following commands to configure MediaWiki:
2008-03-10
Kör följande kommandon för att konfigurera MediaWiki:
209.
Once you install your certificate, and configure Apache, you should restart your web server. You can run the following command at a terminal prompt to restart your web server:
2008-03-10
När du installerar ditt certifikat och konfigurerar Apache, bör du starta om din web server. Du kan köra följande kommando vid en terminal prompt för att starta om din web server:
511.
(enter your own password)
2008-03-10
skriv ditt eget lösenord
512.
(enter a new password for root)
2008-03-10
skriv ett nytt lösenord för root
513.
(repeat new password for root)
2008-03-10
upprepa det nya lösenordet för root
515.
To disable the root account, use the following passwd syntax:
2008-03-10
Använd följande lösenords syntax för att avaktivera root kontot:
520.
Adding and Deleting Users
2008-03-10
Lägg till och Ta bort användare
522.
To add a user account, use the following syntax, and follow the prompts to give the account a password and identifiable characteristics such as a full name, phone number, etc.
2008-03-10
Använd följande syntax för att lägga till en användare och följ anvisningarna för att ge kontot ett lösenord och identifierbar information som tex ett namn, telefon nummer etc.
524.
To delete a user account and its primary group, use the following syntax:
2008-03-10
Använd följande syntax för att radera ett användar konto och dess primära grupp: